Ankieta badająca potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka