taniec towarzyski

Taniec towarzyski dla dorosłych

taniec towarzyskiZajęcia z tańca towarzyskiego skierowane do osób dorosłych odbywają się we Wręczycy Wielkiej od ponad 10 lat. W tym czasie przez parkiet naszej sali prób przewinęło się sporo osób, ale zainteresowanie tą formą aktywności nie maleje.

W tym sezonie zapraszamy ponownie wszystkich początkujących i kontynuujących naukę do ośrodka kultury na kolejne spotkania z tańcem towarzyskim. Nasza para instruktorów przekaże najważniejsze informacje dotyczące najpopularniejszych odmian tańca, oraz nauczy podstawowych kroków. Sprawimy, że taniec stanie się przyjemnością, a zabawy, wesela i pozostałe imprezy muzyczne spędzimy głównie na parkiecie, a nie za stołem. Zapraszamy, wolne miejsce jeszcze czekają na chętnych.

plastyk

Pracownia plastyczna dla dorosłych

plastykZajęcia w pracowni plastycznej prowadzi artysta plastyk Cezary Sowa. Nauka obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie technik plastycznych: malarskich (olej, tempera, pastele), graficznych (linoryt, węgiel, ołówek, kredka) i rzeźbiarskich (modelowanie w plastelinie i gipsie).

W działającej w GOK-u przy pracowni plastycznej Galerii Pryzmat wystawiane są prace z cyklicznych konkursów: „Zaczarowany Ogród”, „Młodość – Trzeźwość”, plastyki obrzędowej (wielkanocnej i bożonarodzeniowej), a także z plenerów malarskich orgaznizowanych co rocznie przez koło plastyków Gminnego Ośrodka Kultury. Prezentowane są także wystawy indywidualne.

joga

Joga

jogaJoga nie poddaje się zbyt łatwo krótkim i prostym definicjom, dlatego powiedzenie, że jest to system filozoficzny będzie równie nieprecyzyjne, jak skojarzenia jogi wyłącznie z ćwiczeniami typu „kwiat lotosu”. To styl bycia, spostrzegania świata, uczenia się samoświadomości i osiągnięcia celu, jakim jest kaiwalja, czyli stan bezwarunkowego istnienia i aboslutnej wolności.

Ten jakże ambitny plan postaramy się zrealizować na zajęciach prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury. Warto pochwalić się, że wręczycka grupa miłośników jogi, istnieje nieprzerwanie od kilkunastu lat, co nie przeszkadza w jej rozszerzeniu. Serdecznie zapraszamy na zajęcia. Pod okiem doświadczonego nauczyciela poznacie Państwo podstawy jogi, jej historię. Być może zrozumiecie o wiele lepiej jej istotę, niż stara się to wyjaśnić ten krótki tekst.

Serdecznie zapraszamy

breakdance 1

Breakdance

breakdance 1Taniec sprowadzony do parteru – tak można opisać ten niezwykle efektowny popis siłowo-sprawnościowy, gdzie ręce i nogi są równoważnym elementem wykonywanego show. Breakdance to sztuka ulicy, którą zachwycają się wszyscy, a jego popularność zdaje się nie przemijać od boomu jaki miał miejsce w latach 70-tych ubiegłego wieku. 

Bączek, łapka, żółw, UFO i bańka. Co je łączy? To nazwy kilku klasycznych już figur breakdance. Wszyscy, którzy kochają swobodę w tańcu, mają głowę naładowaną pomysłami oraz lubią zastrzyk adrenaliny powinni przyjść na zajęcia, jakie organizuje Gminny Ośrodek Kultury. Tutaj spotkasz ludzi podobnych do siebie, zmontujesz ekipę, która zawładnie ulicami największych miast Polski. Nie będziesz już jedynym b-boy’em w okolicy.

taniec towarzyski

Taniec towarzyski

taniec towarzyski„Taniec z gwiazdami” to popularny program tv, który w wielu z nas rozbudził pasję do tej pięknej sztuki. Gminny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich, którzy chcieliby swoje zainteresowanie wyrazić w inny sposób, niż poprzez co tygodniowe oglądanie tej popularnej audycji w wygodnym fotelu.

Pod okiem instruktorów, którymi są zadowodowi tancerze, najmłodsi i ci trochę starsi nauczą się słuchać muzyki, jej rytmu oraz wyrażania ciałem emocji jakie kryją się w nich samych. Kurs obejmuje naukę najpopularniejszych tańców towarzyskich. Zachęcamy rodziców do przyprowadzenia swoich dzieci: nauka tańca to doskonałe ćwiczenia ogólnorozwojowe wpływające na motorykę i koordynację ruchową dziecka.

mazoretki2

Mażoretki

mazoretki2Prawdziwa parada i przemarsz orkiestry dętej bez mażoretek nie ma prawa się podobać. Dziewczyny w mundurach są ozdobą każego plenerowego występu. A szczególnie występy naszych dziewczyn, które nie mają sobie równych w kraju i zagranicą. 

Mażoretki – wyraz zapożyczony z jęz. francuskiego (majorette), oznacza młode dziewczyny ubrane w paradne stroje zawierające elementy umundurowania galowego różnych służb i formacji. Dziewczęta występują na pokazach i paradach ulicznych prezentując układy choreograficzne ściśle związane z repertuarem orkiestry dętej, której przemarsz poprzedzają, wzbogacając wyraz artystyczny widowiska. Popisują się przed publicznością nie tylko wspaniałymi strojami, ale także poczuciem rytmu, zdolnościami tanecznymi, a częto także akrobatycznymi. Tego wszytkiego można nauczyć się doskonale na zajęciach prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy. Doświadczeni instruktorzy, prowadzą zajęcia dla dziewcząt już od 7 roku życia. A robią to doskonale o czym świadczy pasmo sukcesów krajowych i zagranicznych, jakie odnosi z udziałem mażoretek Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta z wręczyckiego ośrodka. Zapraszamy na zajęcia i wspaniałą przygodę.

plastyk

Pracownia plastyczna

plastyk

Lubisz malować, kolorować, wycinać a przy tym posługiwać się wyobraźnią? A może dopiero chciałbyś się tego wszystkiego nauczyć? Zapraszamy na zajęcia prowadzone przez artystę-plastyka.

Podczas zajęć poznasz podstawowe techniki malarskie  oraz odbędziesz interesujący kurs historii sztuki. A co najważniejsze, spędzisz czas w gronie przyjaciół – ludzi dzielących te same zainteresowania co ty.  Gminny Ośrodek Kultury oferuje nieodpłatnie farby, bloki, pędzle. Umiejętności plastyczne, wrażliwość na barwę i kształt to wbrew pozorom bardzo cenione umiejetności: architekci, projektanci wnętrz, graficy, w tym także komputerowi, wszyscy prawdopodobnie zaczynali w kółkach plastycznych.
Teraz czas na Ciebie!

stary gok

Historia instytucji

Gminny Ośrodek Kultury powstał 29 kwietnia 1974 roku na mocy uchwały Gminnej Rady Narodowej we Wręczycy Wielkiej. Przez ponad 26 lat siedzibą był mały, skromny budynek należący wcześniej do tutejszej szkoły podstawowej. Pierwszym dyrektorem ośrodka został nauczyciel Eugeniusz Parkitny. Przez pierwsze dwa lata zmiany na stanowisku dyrektora miały miejsce trzykrotnie. Drugim dyrektorem w historii GOK-u został Zbigniew Sabat, by niedługo oddać to stanowisko Andrzejowi Lisieckiemu. Stabilizacja nastąpiła w roku 1976, kiedy dyrektorem placówki został Andrzej Kała pełniący tę funkcję do dnia dzisiejszego.

stary gokGminny Ośrodek Kultury to instytucja, w skład której od roku 1996, po zmianie statutu wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Wręczyca Wielka, wchodzi także miejscowa Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej 4 filie (Truskolasy, Borowe, Węglowice, Szarlejka). GOK objął w ten sposób swoim działaniem cały obszar gminy. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że ośrodek w swoich działaniach nie ogranicza się tylko do granic administracyjnych, starając się swoją ofertą trafić do każdego, niezależnie od miejsca zamieszkania. Świadczy o tym szereg inicjatyw kulturalnych wykraczających nie tylko poza gminę, ale często także poza granice powiatu czy województwa.

Pierwsze lata działalności ośrodka to nadzór merytoryczny nad 14 Klubami Rolnika i klubami RSW Prasa Książka Ruch działającymi na terenie gminy Wręczyca Wielka. Wraz ze zmianami społecznymi i ustrojowymi Ośrodek zmieniał politykę działania przechodząc do ścisłej współpracy na zasadach partnerskich z najważniejszymi instytucjami lokalnymi: placówkami edukacyjnymi, stowarzyszeniami takimi jak Koła Gospodyń Wiejskch, kluby sportowe czy Związki Ochotniczych Straży Pożarnych. Współpraca ta jest kontynuowana po dzień dzisiejszy, jako efektywny model kształtowania aktywnej społeczności lokalnej.

nowa siedziba GOK

W roku 2000 Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką Publiczną przeniósł się do dużego i nowoczesnego budynku, który pomógł placówce rozszerzyć ofertę, polepszyć warunki uczestnictwa w zajęciach, a bibliotece należycie wyeksponować wciąż rosnące zbiory. Udało się nawet wygospodarować przestrzeń dla nowoczesnego sprzętu komputerowego uzyskanego od Fundacji Billa Gates’a w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego wręczycka biblioteka jest regionalnym liderem. W każdej bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe, na których można bezpłatnie skorzystać z dostępu do internetu.

W ośrodku prowadzone są koła zinteresowań takie jak: taniec towarzyski i nowoczesny, zajęcia choreografii scenicznej „Mażoretki”, pracownia plastyczna ( w tym zajęcia dla dorosłych) oraz sekcje nauki gry na instrumentach perkusyjnych, dętych i dętych drewnianych. Więcej informacji o naszej ofercie znajdziesz tutaj. 

W budynku mają swoją siedzibę także organizację ściśle współpraucjące z ośrodkiem kultury na co dzień. Znajdziemy tu świetlicę profilaktyczno-wychowawczą dla dzieci szkolnych, Związke Emerytów i Rencistów, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenie „PROM” Na Rzecz Rozwoju i Wspierania Kultury, Sportu i Turystyki Gminy Wręczyca Wielka, Punkt konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Działalność ośrodka to przede edukacja kulturalna. Jest to doskonały sposób na prezentację miejscowych talentów, które GOK wspiera, otaczając dzieci i młodzież opieką merytoryczną a także materialną, bo tak można nazwać bezpłatne udostępnianie profesjonalnych instrumentów muzycznych uczniom przez cały czas ich uczestnictwa w zajęciach. GOK ponosi wszystkie koszty naprawy, konserwacji i remontów instrumentów i sprzętu.