IX Powiatowe Konfrontacje Teatralne dla szkół – termin zgłoszeń

Szanowni Państwo

Pragniemy przypomnieć wszystkim zainteresowanym udziałem w IX Konfrontacjach Teatralnych w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej, że termin składania zgłoszeń mija 15 listopada 2012 r.


Jednocześnie nadmieniamy, iż istnieje możliwość konsultacji z reżyserem / aktorem po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerami Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej.

Czytaj więcej

012

Warszaty Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Mażoretek – Złoty Potok

012W dniach od 01 do 04 sierpnia 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej przy wsparciu GKRPA zorganizował warsztaty muzyczno-taneczne dla Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Mażoretek, które odbyły się w Złotym Potoku. Głównym celem warsztatów było udoskonalenie umiejętności do występu na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Vordingborg (Dania).

Czytaj więcej

orkiestra

Dziecięco – młodzieżowa orkiestra dęta

orkiestraOrkiestra dęta to nie tylko marsze górnicze. Jeśli chcesz się o tym przekonać to zapraszamy do nas. Szukamy zdolnych i pracowitych ludzi, którzy chcą nauczyć się grać na profesjonalych instrumentach, posmakować sukcesów muzycznych a być może przekonać się na własnej skórze, że muzyka jest ich sposobem na życie.

Staraniem dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej – Andrzeja Kały oraz przychylności Rady Gminy, Zarządu i sponsorów, we wrześniu 1998 r. rozpoczęła swą działalność Dziecięca Orkiestra Dęta pod kierunkiem kapelmistrza Bartłomieja Pięty. We wszystkich szkołach gminy Wręczyca Wielka rozpoczęto nabór dzieci i młodzieży. Przystąpiło do nich 66 uczniów, z czego w szeregi Orkiestry wstąpiło 44.

Pierwsze zajęcia z zakresu teorii muzyki odbyły się 4 września 1998 r. i rozpoczęły cykl lekcji teoretycznych trwający do 9 listopada 1998 r. Następnie, po sprawdzeniu możliwości dzieci, przydzielono im odpowiednie instrumenty. Powstały sekcje:fletów poprzecznych, trąbek, klarnetów, waltorni, puzonów, saksofonów, perkusji. 12 listopada 1998 r. rozpoczęły się indywidualne lekcje gry na instrumentach udostępnionych dzieciom nieodpłatnie. Uzyskanie niezbędnych instrumentów było możliwe dzięki operatywności dyrekcji GOK-u, sponsorom oraz przyjacielskim kontaktom z innymi orkiestrami: Orkiestrą Dętą Rejonowego Urzędu Poczty Polskiej w Częstochowie, Gminną Orkiestrą Dęta OSP z Koszęcina.

Pierwszy publiczny występ Orkiestry odbył się 12 grudnia 1998 r. w remizie OSP we Wręczycy Wielkiej na VIII Gminnym Konkursie Kolęd.

Kolejne lata działalności Orkiestry przyniosły wzrost zainteresowania jej działalnością zarówno wśród dzieci i młodzieży chcących brać udział w zajęciach, jak również wśród mieszkańców całej gminy. Doskonalono umiejętności gry, co zaowocowało wieloma sukcesami zarówno na forum lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Dotychczas, w ramach zajęć Orkiestry, gry na instrumentach dętych nauczyło się ponad 200 osób!

Najważniejsze osiągnięcia

 

2005 r.

„IX Międzynarodowy Konkurs Orkiestr Dętych” w Jastrzębiu Zdroju

I miejsce w koncercie scenicznym

II miejsce w kategorii musztry paradnej

2007 r.

Udział na „Międzynarodowej Paradzie Orkiestr Dętych” w Bayreuth Niemcy

 2009 r.

„54 Internationale Rastede Musiktage” – mistrzostwa Europy

złoty medal w kategorii koncert sceniczny

4 srebrne medale w pozostałych kategoriach

2010 r.

„XII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Kłobuckiego”

I miejsce w kategorii koncert sceniczny

I miejsce w kategorii przemarsz „Diffwids Festiwal” w Luksemburgu

nagroda Premier Prix

2011 r.

„XIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Kłobuckiego”

I miejsce w kategorii koncert sceniczny

I miejsce w kategorii przemarsz

 

Międzynarodowy Konkurs Orkiestr Dętych „Złota Lira 2011” w Rybniku

 I miejsce ze specjalną notą „Summa Cum Laude”

4 dyplomy dla „Najlepszych solistów festiwalu”

„Najlepszy Dyrygent Festiwalu” – „Złota Lira” dla kapelmistrza

2012 r.

„XIV Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Kłobuckiego”

I miejsce w kategorii koncert sceniczny

I miejsce w kategorii przemarsz

 

„I Świętojański Festiwal Orkiestr Dętych w Pławnie”

 I miejsce

 

„International Musikfestival Vordingborg” – Dania

III miejsce w kategorii „Tattoo Show” (przemarsz)

III miejsce w kategorii „Open Stage” (scena otwarta)

Puchar dla najlepszej orkiestry zagranicznej

 2013 r.

X Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Trąbka 2013” – Kozy

Grand Prix festiwalu

Puchar dla najlepszego zespołu polskiego

Puchar dla najlepszego kapelmistrza

Puchar dla najlepszego solisty

Puchar dla najlepszej młodzieżowej orkiestry dętej

 

867519228d1d5325856fc61d710ded0e XL

Dom Kultury +

867519228d1d5325856fc61d710ded0e XL

 

DK plusGminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej w wyniku złożonego wniosku o udzielenie wsparcia w postaci nieodpłatnych szkoleń otrzymał kwalifikację do udziału w szkoleniach jako jeden z 52 ośrodków kultury z całej Polski.

Nasi pracownicy biorą udział w szkoleniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury z Warszawy. Szkolenia są zasadniczym krokiem do zmiany wizerunku i funkcjonowania lokalnych placówek kulturalnych. Celem organizowanych szkoleń jest podniesienie prestiżu domów kultury przez profesjonalne zarządzanie i prowadzenie efektywnej działalności kulturalnej opartej o diagnozę potrzeb kulturalnych środowiska a także stworzenie strategii rozwoju i funkcjonowania Ośrodków Kultury. Program Dom Kultury+ składa się z trzech priorytetów I priorytet – Szkolenia, II priorytet – Rozwój , III priorytet – Infrastruktura . Celem jest zainicjowanie szeroko rozumianej zmiany w funkcjonowaniu lokalnych, małych instytucji kultury polegające na współdziałaniu z domami kultury, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi w celu wykreowania nowoczesnego, mocno osadzonego w kontekście lokalnym i społecznym, centrum kultury. Efektem udziału naszego ośrodka jest wypracowanie misji, czyli planu działania na najbliższe lata, zawierajacego zdefiniowaną, zwerbalizowaną istotę naszego istnienia jako instytucji kultury oraz sprecyzowane cele i środki do ich osiągnięcia.

W ramach działań chcemy zrealizować projekty, które przybliżą nas do założeń uwzględnionych w misji. Jednym z pierwszych jest projekt pod tytułem „Zatrzymane w kadrze” o którym wkrótce napiszemy szczegółowo. Jesteśmy w trakcie fazy przygotowań. Pomysł uzyskał akceptację Narodowego Centrum Kultury i uzyskał maksymalną kwotę dofinansowania przewidzianą regulaminem.