biblioteka img

Biblioteka w Truskolasach

biblioteka imgBiblioteka w Truskoalsach jest jedną z największych gminnych placówek obok centrali we Wręczycy Wielkiej. Kierownikiem jest p. Patrycja Soluch. Biblioteka posiada obszerne zbiory książek beletrystycznych, podręczników i lektur szkolnych, wydawnictw encyklopedycznych i pomocy naukowych. Dodatkowo dysponuje nowoczesnym sprzętem multimedialnym i biurowym otrzymanym w ramach udziału Biblioteki Gminnej z filiami w „Programie Rozwoju Bibliotek”.

biblioteka img

Biblioteka w Węglowicach

biblioteka imgBiblioteka w Węglowicach to placówka oświatowa, która wpisuje się w ponad 200-letnią tradycję szkolnictwa w tej małej wsi leżącej w gminie Wręczyca Wielka. Biblioteka posiada zbiory z których korzystają zarówno dzieci jak i dorośli. Książki można wypożyczać lub korzystać z nich na miejscu, w czytelni. Sukcesywnie poszerzane zbiory pozwalają każdemu znaleźć coś dla siebie. Biblioteka jest jedną z najważniejszych instytucji kulturalnych, blisko współpracującą z zespołem szkół w Węglowicach. Kierownikiem biblioteki jest pani Grażyna Chrząstek. W ramach Programu Rozwoju Bibliotek Węglowice otrzymały nowoczesny sprzęt biurowy, który służy mieszkańcom oraz rozszerza funkcjonalność placówki. To wspaniała szansa na to, by biblioteka była konkurencyjną w czasach supremacji obrazu nad słowem pisanym.

biblioteka img

Biblioteka Borowe

biblioteka imgMiejscową Filią Biblioteki Publicznej we Wręczycy Wielkiej kieruje p. Halina Fajer. Placówka służy zarówno młodszym jak i dorosłym czytelnikom, oferując m.in. książki beletrystyczne, poradniki, lektury szkolne. Na miejsciu można skorzystać bezpłatnie z komputera ,który ma dostęp do internetu , urządzenia ksero. Biblioteka została wyposażona w nowoczesny sprzęt dzięki udziałowi Biblioteki Gminnej w Programie Rozwoju Bibliotek.

biblioteka img

Biblioteka w Szarlejce

biblioteka imgHistoria biblioteki w Szarlejce jest nierozerwalnie związana z postacią Stefana Łukaszewicza, wybitnego pedagoga i społecznika, twórcy systemu nauczania na terenach należących do miasta Częstochowa jak i przyległych do niej gmin, w tym Wręczycy Wielkiej. Dzięki jego staraniom wieś Szarlejka mogła w połowie ubiegłego wieku pochwalić się dwiema placówkami oświatowymi: szkołą podstawową oraz szkołą zasadniczą przysposabiającą do zawodu rolnika. Ostatnią wolą umierającego Łukaszewicza było stworzenie w jego prywatnym domu biblioteki. Takie były początki tej placówki w Szarlejce. Dopiero po kilku latach przeniesiono ją do miejscowej remizy. Obecnie nowa skromna siedziba biblioteki została doposażona w nowoczesny sprzęt, dzięki udziałowi Biblioteki Gminnej we Wręczycy Wielkiej wraz ze swoimi oddziałami w Programie Rozwoju Bibliotek. Mała placówka cieszy od lat sympatią mieszkańców tej małej wsi. Korzystają z niej zarówno dzieci jak i dorośli, a zbiory biblioteczne są sukcesywnie powiększane. Biblioteką kieruję p. Małgorzata Kuc.

Rykala

Gminna Biblioteka Publiczna

Pierwszym etapem tworzenia biblioteki we Wręczycy Wielkiej była organizacja w 1947 roku punktu bibliotecznego, który 6 lat później przekształcono w bibliotekę. Pierwszą siedzibą był prywatny dom przy ulicy Mickiewicza. Biblioteka zajmowała pomieszczenie o powierzchni 14 m2

RykalaWyposażenie stanowiły cztery regały i dwa stoliki. Księgozbiór liczył 207 książek. Pierwszą bibliotekarką była pani Felicja Stęplewska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich. Rok później na stanowisku zastąpiła ją pani Teresa Kolanek, która do roku 1962 zgromadziła 2921 woluminów oraz zaczęła tworzyć katalog alfabetyczny i systematyczny. Od 1962 roku biblioteką kierowała pani Cecylia Mrzywołek, pracownik biblioteki powiatowej. W kolejnym roku stanowisko to przejęła pani Krystyna Puchała, aby rok później przekazać je pani Zdzisławie Duszyńskiej, która pracowała w Gminnej Bibliotece 19 lat, i powiększyła księgozbiór do ponad 10 000 woluminów. W 1983 roku stanowisko kierownika biblioteki objęła pani Danuta Pietrzak, a w 1985 pani Danuta Rykała, która pracuje w Bibliotece Gminnej do chwili obecnej. W 1992 roku zatrudnienie w bibliotece zostaje zwiększone o 1/2 etatu. Pracownikiem zostaje pani Ewa Ściubidło, która od roku 1996 pracuje na pełnym etacie. 

W roku 1964 bibliotekę przeniesiono do budynku agronomówki, gdzie uzyskała przestrzeń o powierzchni 18 m2. W następnych latach biblioteka została przeniesiona do remizy strażackiej przy ulicy Śląskiej, gdzie zyskała nieco lepsze warunki, bowiem budynek był murowany.

Ewa SciubidloMimo to pomieszczenie było zbyt małe i niefunkcjonalne. W 1974 roku bibliotekę przeniesiono po raz kolejny, tym razem do Urzędu Gminy gdzie uzyskała dwa pomieszczenia. Warunki pracy jak i przechowywania zbiorów książkowych uległy znaczącej poprawie. Od 2000 roku biblioteka ma swą siedzibę w budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Śląskiej. Na mocy Uchwały Rady Gminy zostaje włączona w struktury miejscowego ośrodka kultury, podlegając bezpośrednio dyrektorowi tej placówki. Po raz pierwszy siedziba biblioteki to miejsce spełniające wszelkie wymagania stawiane pomieszczeniom bibliotecznym. Czytelnicy zyskują łatwy i szybki dostęp do stale powiększającego się zbiorku książek. Obecnie księgozbiór biblioteki to ponad 15 000 woluminów. Księgozbiór jest ułożony alfabetycznie według nazwisk autorów, z podziałem na literaturę piękną, popularno-naukową i dziecięco-młodzieżową.

Gminna Biblioteka Publiczna we Wręczycy Wielkiej posiada 4 filie: w Borowem (kierownikiem jest pani Marta Spałek), Szarlejce (kierownikiem jest pani Małgorzata Kuc), Truskolasach (kierownikiem pani Patrycja Soluch) i Węglowicach (kierownikiem jest pani Grażyna Chrząstek). Biblioteki w gminie dysponują łącznie około 50 000 woluminów. 

Dodatkowo, biblioteka dysponuje nieodpłatnym dostępem do internetu, z którego od stycznia 2006 skorzystało ponad 1500 osób. Biblioteka Publiczna we Wręczycy Wielkiej jako jedna z pierwszych w regionie zgłosiła swój akces do Programu Rozwoju Bibliotek. Dzięki temu zyskała szybkie łącze internetowe oraz nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, który ma służyć naszej lokalnej społeczności. Program objął swoim działaniem także filie biblioteczne. Dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Billa i Melindy Gates każdy może zasiąść przed nowoczesnym komputerem działającym już pod systemem Windows 7. Biblioteka we Wręczycy Wielkiej jest w regionie biblioteką o statusie instytucji wiodącej jeśli chodzi o wdrażanie Programu, a jedną z 8 w całym województwie śląskim.

 

Program Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

Program jest zaplanowany na pięć lat – rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2013. Swoim zasięgiem obejmie ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach – ponad 3300 bibliotek. Biblioteka Publiczna we Wręczycy Wielkiej jako jedna z pierwszych w regionie zgłosiła swój akces do programu. W regionie jest biblioteką o statusie instytucji wiodącej jeśli chodzi o wdrażanie Programu, a jedną z 8 w całym województwie śląskim. Sprzęt, co ważne otrzymaliśmy jako pierwsi, i co warto podkreślić dzień wcześniej przed oficjalnym uruchomieniem Programu w Poznaniu.

Dostawy sprzętu informatycznego

Biblioteki uczestniczące w I rundzie programu otrzymały sprzęt informatyczny. Do naszej biblioteki dostarczono: komputery wraz z monitorami i oprogramowaniem Windows 7 i Office 2007 (przekazanym bezpłatnie przez firmę Microsoft) oraz oprogramowaniem antywirusowym i ogólnodostępnym oprogramowaniem użytkowym, urządzenia wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w jednym urządzeniu), drukarki A3, laptopa oraz projektor multimedialny. Wyposażeniem biblioteki wraz z filiami w sprzęt oraz jego instalacją zajęła się sprawnie firma Talex SA, oficjalny partner Programu Rozowju Bibliotek.  

Cykl szkoleń praktycznych

Składa się z trzech rodzajów szkoleń: warsztatu planowania rozwoju biblioteki, szkoleń informatycznych i szkoleń specjalistycznych. Pracownicy bibliotek ukończyli warsztat planowania rozwoju biblioteki. W całej Polsce wzięło w nim udział prawie 1800 osób. Podczas pięciu dwudniowych spotkań uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób zaplanować działania biblioteki tak, aby były ciekawe dla mieszkańców i zgodne z ich potrzebami, jak promować działalność swoich placówek, a także w jaki sposób pozyskiwać partnerów do współpracy. Bibliotekarze zakończyli też pracę nad trzyletnimi planami rozwoju bibliotek, które są rezultatami szkoleń.

Na wymienione w nich zadania biblioteki mogły pozyskać dofinansowanie do 5 tysięcy złotych, dzięki udziałowi w konkursie grantowym „Aktywna biblioteka”. Ponadto biblioteki, które opracowały swój plan rozwoju, mogły ubiegać się o skorzystanie ze specjalnych ofert, które przygotowały organizacje pozarządowe.

swietlica

Świetlica środowiskowa dla dzieci ze szkoły podstawowej

swietlica

Nasza świetlica jest ciepłym i przyjaznym miejscem dla dzieci i młodzieży, gdzie w godzinach popołudniowych mogą oni spędzić pożytecznie i przyjemnie czas. Uczestnicy świetlicy mają szansę realizowania zamierzeń oraz rozwijania zainteresowań i zdolności. Dzieci otrzymują także pomoc w odrabianiu prac domowych. Prowadzone zajęcia dostosowane są do potrzeb i oczekiwań uczestników. Na świetlicy realizowane są przede wszystkim zajęcia grupowe mające na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju uczestników zajęć. Różnorodność zajęć plastycznych pozwala na poznanie nowych technik oraz poszerzenie posiadanych już umiejętności. Dzieci mają szansę pracować z komputerem, który nie ma już przed nimi żadnych tajemnic. Początkowa zabawa w teatr przekształciła się w prawdziwą przygodę i pracę ze sceną, która pomaga nabrać pewności siebie i od czasu do czasu stać się kimś zupełnie innym. Świetlica to nie tylko miejsce gdzie nawiązuje się przyjaźnie, ale to także miejsce gdzie każdy może liczyć na pomoc i wsparcie. Efekt wspólnie wykonywanych zdjęć robionych podczas różnych okazji i prac można zobaczyć tutaj.