Rykala

Gminna Biblioteka Publiczna

Pierwszym etapem tworzenia biblioteki we Wręczycy Wielkiej była organizacja w 1947 roku punktu bibliotecznego, który 6 lat później przekształcono w bibliotekę. Pierwszą siedzibą był prywatny dom przy ulicy Mickiewicza. Biblioteka zajmowała pomieszczenie o powierzchni 14 m2

RykalaWyposażenie stanowiły cztery regały i dwa stoliki. Księgozbiór liczył 207 książek. Pierwszą bibliotekarką była pani Felicja Stęplewska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich. Rok później na stanowisku zastąpiła ją pani Teresa Kolanek, która do roku 1962 zgromadziła 2921 woluminów oraz zaczęła tworzyć katalog alfabetyczny i systematyczny. Od 1962 roku biblioteką kierowała pani Cecylia Mrzywołek, pracownik biblioteki powiatowej. W kolejnym roku stanowisko to przejęła pani Krystyna Puchała, aby rok później przekazać je pani Zdzisławie Duszyńskiej, która pracowała w Gminnej Bibliotece 19 lat, i powiększyła księgozbiór do ponad 10 000 woluminów. W 1983 roku stanowisko kierownika biblioteki objęła pani Danuta Pietrzak, a w 1985 pani Danuta Rykała, która pracuje w Bibliotece Gminnej do chwili obecnej. W 1992 roku zatrudnienie w bibliotece zostaje zwiększone o 1/2 etatu. Pracownikiem zostaje pani Ewa Ściubidło, która od roku 1996 pracuje na pełnym etacie. 

W roku 1964 bibliotekę przeniesiono do budynku agronomówki, gdzie uzyskała przestrzeń o powierzchni 18 m2. W następnych latach biblioteka została przeniesiona do remizy strażackiej przy ulicy Śląskiej, gdzie zyskała nieco lepsze warunki, bowiem budynek był murowany.

Ewa SciubidloMimo to pomieszczenie było zbyt małe i niefunkcjonalne. W 1974 roku bibliotekę przeniesiono po raz kolejny, tym razem do Urzędu Gminy gdzie uzyskała dwa pomieszczenia. Warunki pracy jak i przechowywania zbiorów książkowych uległy znaczącej poprawie. Od 2000 roku biblioteka ma swą siedzibę w budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Śląskiej. Na mocy Uchwały Rady Gminy zostaje włączona w struktury miejscowego ośrodka kultury, podlegając bezpośrednio dyrektorowi tej placówki. Po raz pierwszy siedziba biblioteki to miejsce spełniające wszelkie wymagania stawiane pomieszczeniom bibliotecznym. Czytelnicy zyskują łatwy i szybki dostęp do stale powiększającego się zbiorku książek. Obecnie księgozbiór biblioteki to ponad 15 000 woluminów. Księgozbiór jest ułożony alfabetycznie według nazwisk autorów, z podziałem na literaturę piękną, popularno-naukową i dziecięco-młodzieżową.

Gminna Biblioteka Publiczna we Wręczycy Wielkiej posiada 4 filie: w Borowem (kierownikiem jest pani Marta Spałek), Szarlejce (kierownikiem jest pani Małgorzata Kuc), Truskolasach (kierownikiem pani Patrycja Soluch) i Węglowicach (kierownikiem jest pani Grażyna Chrząstek). Biblioteki w gminie dysponują łącznie około 50 000 woluminów. 

Dodatkowo, biblioteka dysponuje nieodpłatnym dostępem do internetu, z którego od stycznia 2006 skorzystało ponad 1500 osób. Biblioteka Publiczna we Wręczycy Wielkiej jako jedna z pierwszych w regionie zgłosiła swój akces do Programu Rozwoju Bibliotek. Dzięki temu zyskała szybkie łącze internetowe oraz nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, który ma służyć naszej lokalnej społeczności. Program objął swoim działaniem także filie biblioteczne. Dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Billa i Melindy Gates każdy może zasiąść przed nowoczesnym komputerem działającym już pod systemem Windows 7. Biblioteka we Wręczycy Wielkiej jest w regionie biblioteką o statusie instytucji wiodącej jeśli chodzi o wdrażanie Programu, a jedną z 8 w całym województwie śląskim.

 

Program Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

Program jest zaplanowany na pięć lat – rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2013. Swoim zasięgiem obejmie ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach – ponad 3300 bibliotek. Biblioteka Publiczna we Wręczycy Wielkiej jako jedna z pierwszych w regionie zgłosiła swój akces do programu. W regionie jest biblioteką o statusie instytucji wiodącej jeśli chodzi o wdrażanie Programu, a jedną z 8 w całym województwie śląskim. Sprzęt, co ważne otrzymaliśmy jako pierwsi, i co warto podkreślić dzień wcześniej przed oficjalnym uruchomieniem Programu w Poznaniu.

Dostawy sprzętu informatycznego

Biblioteki uczestniczące w I rundzie programu otrzymały sprzęt informatyczny. Do naszej biblioteki dostarczono: komputery wraz z monitorami i oprogramowaniem Windows 7 i Office 2007 (przekazanym bezpłatnie przez firmę Microsoft) oraz oprogramowaniem antywirusowym i ogólnodostępnym oprogramowaniem użytkowym, urządzenia wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w jednym urządzeniu), drukarki A3, laptopa oraz projektor multimedialny. Wyposażeniem biblioteki wraz z filiami w sprzęt oraz jego instalacją zajęła się sprawnie firma Talex SA, oficjalny partner Programu Rozowju Bibliotek.  

Cykl szkoleń praktycznych

Składa się z trzech rodzajów szkoleń: warsztatu planowania rozwoju biblioteki, szkoleń informatycznych i szkoleń specjalistycznych. Pracownicy bibliotek ukończyli warsztat planowania rozwoju biblioteki. W całej Polsce wzięło w nim udział prawie 1800 osób. Podczas pięciu dwudniowych spotkań uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób zaplanować działania biblioteki tak, aby były ciekawe dla mieszkańców i zgodne z ich potrzebami, jak promować działalność swoich placówek, a także w jaki sposób pozyskiwać partnerów do współpracy. Bibliotekarze zakończyli też pracę nad trzyletnimi planami rozwoju bibliotek, które są rezultatami szkoleń.

Na wymienione w nich zadania biblioteki mogły pozyskać dofinansowanie do 5 tysięcy złotych, dzięki udziałowi w konkursie grantowym „Aktywna biblioteka”. Ponadto biblioteki, które opracowały swój plan rozwoju, mogły ubiegać się o skorzystanie ze specjalnych ofert, które przygotowały organizacje pozarządowe.

swietlica

Świetlica środowiskowa dla dzieci ze szkoły podstawowej

swietlica

Nasza świetlica jest ciepłym i przyjaznym miejscem dla dzieci i młodzieży, gdzie w godzinach popołudniowych mogą oni spędzić pożytecznie i przyjemnie czas. Uczestnicy świetlicy mają szansę realizowania zamierzeń oraz rozwijania zainteresowań i zdolności. Dzieci otrzymują także pomoc w odrabianiu prac domowych. Prowadzone zajęcia dostosowane są do potrzeb i oczekiwań uczestników. Na świetlicy realizowane są przede wszystkim zajęcia grupowe mające na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju uczestników zajęć. Różnorodność zajęć plastycznych pozwala na poznanie nowych technik oraz poszerzenie posiadanych już umiejętności. Dzieci mają szansę pracować z komputerem, który nie ma już przed nimi żadnych tajemnic. Początkowa zabawa w teatr przekształciła się w prawdziwą przygodę i pracę ze sceną, która pomaga nabrać pewności siebie i od czasu do czasu stać się kimś zupełnie innym. Świetlica to nie tylko miejsce gdzie nawiązuje się przyjaźnie, ale to także miejsce gdzie każdy może liczyć na pomoc i wsparcie. Efekt wspólnie wykonywanych zdjęć robionych podczas różnych okazji i prac można zobaczyć tutaj.

taniec towarzyski

Taniec towarzyski dla dorosłych

taniec towarzyskiZajęcia z tańca towarzyskiego skierowane do osób dorosłych odbywają się we Wręczycy Wielkiej od ponad 10 lat. W tym czasie przez parkiet naszej sali prób przewinęło się sporo osób, ale zainteresowanie tą formą aktywności nie maleje.

W tym sezonie zapraszamy ponownie wszystkich początkujących i kontynuujących naukę do ośrodka kultury na kolejne spotkania z tańcem towarzyskim. Nasza para instruktorów przekaże najważniejsze informacje dotyczące najpopularniejszych odmian tańca, oraz nauczy podstawowych kroków. Sprawimy, że taniec stanie się przyjemnością, a zabawy, wesela i pozostałe imprezy muzyczne spędzimy głównie na parkiecie, a nie za stołem. Zapraszamy, wolne miejsce jeszcze czekają na chętnych.

plastyk

Pracownia plastyczna dla dorosłych

plastykZajęcia w pracowni plastycznej prowadzi artysta plastyk Cezary Sowa. Nauka obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie technik plastycznych: malarskich (olej, tempera, pastele), graficznych (linoryt, węgiel, ołówek, kredka) i rzeźbiarskich (modelowanie w plastelinie i gipsie).

W działającej w GOK-u przy pracowni plastycznej Galerii Pryzmat wystawiane są prace z cyklicznych konkursów: „Zaczarowany Ogród”, „Młodość – Trzeźwość”, plastyki obrzędowej (wielkanocnej i bożonarodzeniowej), a także z plenerów malarskich orgaznizowanych co rocznie przez koło plastyków Gminnego Ośrodka Kultury. Prezentowane są także wystawy indywidualne.

joga

Joga

jogaJoga nie poddaje się zbyt łatwo krótkim i prostym definicjom, dlatego powiedzenie, że jest to system filozoficzny będzie równie nieprecyzyjne, jak skojarzenia jogi wyłącznie z ćwiczeniami typu „kwiat lotosu”. To styl bycia, spostrzegania świata, uczenia się samoświadomości i osiągnięcia celu, jakim jest kaiwalja, czyli stan bezwarunkowego istnienia i aboslutnej wolności.

Ten jakże ambitny plan postaramy się zrealizować na zajęciach prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury. Warto pochwalić się, że wręczycka grupa miłośników jogi, istnieje nieprzerwanie od kilkunastu lat, co nie przeszkadza w jej rozszerzeniu. Serdecznie zapraszamy na zajęcia. Pod okiem doświadczonego nauczyciela poznacie Państwo podstawy jogi, jej historię. Być może zrozumiecie o wiele lepiej jej istotę, niż stara się to wyjaśnić ten krótki tekst.

Serdecznie zapraszamy

breakdance 1

Breakdance

breakdance 1Taniec sprowadzony do parteru – tak można opisać ten niezwykle efektowny popis siłowo-sprawnościowy, gdzie ręce i nogi są równoważnym elementem wykonywanego show. Breakdance to sztuka ulicy, którą zachwycają się wszyscy, a jego popularność zdaje się nie przemijać od boomu jaki miał miejsce w latach 70-tych ubiegłego wieku. 

Bączek, łapka, żółw, UFO i bańka. Co je łączy? To nazwy kilku klasycznych już figur breakdance. Wszyscy, którzy kochają swobodę w tańcu, mają głowę naładowaną pomysłami oraz lubią zastrzyk adrenaliny powinni przyjść na zajęcia, jakie organizuje Gminny Ośrodek Kultury. Tutaj spotkasz ludzi podobnych do siebie, zmontujesz ekipę, która zawładnie ulicami największych miast Polski. Nie będziesz już jedynym b-boy’em w okolicy.