orkiestra

Dziecięco – młodzieżowa orkiestra dęta

orkiestraOrkiestra dęta to nie tylko marsze górnicze. Jeśli chcesz się o tym przekonać to zapraszamy do nas. Szukamy zdolnych i pracowitych ludzi, którzy chcą nauczyć się grać na profesjonalych instrumentach, posmakować sukcesów muzycznych a być może przekonać się na własnej skórze, że muzyka jest ich sposobem na życie.

Staraniem dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej – Andrzeja Kały oraz przychylności Rady Gminy, Zarządu i sponsorów, we wrześniu 1998 r. rozpoczęła swą działalność Dziecięca Orkiestra Dęta pod kierunkiem kapelmistrza Bartłomieja Pięty. We wszystkich szkołach gminy Wręczyca Wielka rozpoczęto nabór dzieci i młodzieży. Przystąpiło do nich 66 uczniów, z czego w szeregi Orkiestry wstąpiło 44.

Pierwsze zajęcia z zakresu teorii muzyki odbyły się 4 września 1998 r. i rozpoczęły cykl lekcji teoretycznych trwający do 9 listopada 1998 r. Następnie, po sprawdzeniu możliwości dzieci, przydzielono im odpowiednie instrumenty. Powstały sekcje:fletów poprzecznych, trąbek, klarnetów, waltorni, puzonów, saksofonów, perkusji. 12 listopada 1998 r. rozpoczęły się indywidualne lekcje gry na instrumentach udostępnionych dzieciom nieodpłatnie. Uzyskanie niezbędnych instrumentów było możliwe dzięki operatywności dyrekcji GOK-u, sponsorom oraz przyjacielskim kontaktom z innymi orkiestrami: Orkiestrą Dętą Rejonowego Urzędu Poczty Polskiej w Częstochowie, Gminną Orkiestrą Dęta OSP z Koszęcina.

Pierwszy publiczny występ Orkiestry odbył się 12 grudnia 1998 r. w remizie OSP we Wręczycy Wielkiej na VIII Gminnym Konkursie Kolęd.

Kolejne lata działalności Orkiestry przyniosły wzrost zainteresowania jej działalnością zarówno wśród dzieci i młodzieży chcących brać udział w zajęciach, jak również wśród mieszkańców całej gminy. Doskonalono umiejętności gry, co zaowocowało wieloma sukcesami zarówno na forum lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Dotychczas, w ramach zajęć Orkiestry, gry na instrumentach dętych nauczyło się ponad 200 osób!

Najważniejsze osiągnięcia

 

2005 r.

„IX Międzynarodowy Konkurs Orkiestr Dętych” w Jastrzębiu Zdroju

I miejsce w koncercie scenicznym

II miejsce w kategorii musztry paradnej

2007 r.

Udział na „Międzynarodowej Paradzie Orkiestr Dętych” w Bayreuth Niemcy

 2009 r.

„54 Internationale Rastede Musiktage” – mistrzostwa Europy

złoty medal w kategorii koncert sceniczny

4 srebrne medale w pozostałych kategoriach

2010 r.

„XII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Kłobuckiego”

I miejsce w kategorii koncert sceniczny

I miejsce w kategorii przemarsz „Diffwids Festiwal” w Luksemburgu

nagroda Premier Prix

2011 r.

„XIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Kłobuckiego”

I miejsce w kategorii koncert sceniczny

I miejsce w kategorii przemarsz

 

Międzynarodowy Konkurs Orkiestr Dętych „Złota Lira 2011” w Rybniku

 I miejsce ze specjalną notą „Summa Cum Laude”

4 dyplomy dla „Najlepszych solistów festiwalu”

„Najlepszy Dyrygent Festiwalu” – „Złota Lira” dla kapelmistrza

2012 r.

„XIV Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Kłobuckiego”

I miejsce w kategorii koncert sceniczny

I miejsce w kategorii przemarsz

 

„I Świętojański Festiwal Orkiestr Dętych w Pławnie”

 I miejsce

 

„International Musikfestival Vordingborg” – Dania

III miejsce w kategorii „Tattoo Show” (przemarsz)

III miejsce w kategorii „Open Stage” (scena otwarta)

Puchar dla najlepszej orkiestry zagranicznej

 2013 r.

X Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Trąbka 2013” – Kozy

Grand Prix festiwalu

Puchar dla najlepszego zespołu polskiego

Puchar dla najlepszego kapelmistrza

Puchar dla najlepszego solisty

Puchar dla najlepszej młodzieżowej orkiestry dętej

 

867519228d1d5325856fc61d710ded0e XL

Dom Kultury +

867519228d1d5325856fc61d710ded0e XL

 

DK plusGminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej w wyniku złożonego wniosku o udzielenie wsparcia w postaci nieodpłatnych szkoleń otrzymał kwalifikację do udziału w szkoleniach jako jeden z 52 ośrodków kultury z całej Polski.

Nasi pracownicy biorą udział w szkoleniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury z Warszawy. Szkolenia są zasadniczym krokiem do zmiany wizerunku i funkcjonowania lokalnych placówek kulturalnych. Celem organizowanych szkoleń jest podniesienie prestiżu domów kultury przez profesjonalne zarządzanie i prowadzenie efektywnej działalności kulturalnej opartej o diagnozę potrzeb kulturalnych środowiska a także stworzenie strategii rozwoju i funkcjonowania Ośrodków Kultury. Program Dom Kultury+ składa się z trzech priorytetów I priorytet – Szkolenia, II priorytet – Rozwój , III priorytet – Infrastruktura . Celem jest zainicjowanie szeroko rozumianej zmiany w funkcjonowaniu lokalnych, małych instytucji kultury polegające na współdziałaniu z domami kultury, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi w celu wykreowania nowoczesnego, mocno osadzonego w kontekście lokalnym i społecznym, centrum kultury. Efektem udziału naszego ośrodka jest wypracowanie misji, czyli planu działania na najbliższe lata, zawierajacego zdefiniowaną, zwerbalizowaną istotę naszego istnienia jako instytucji kultury oraz sprecyzowane cele i środki do ich osiągnięcia.

W ramach działań chcemy zrealizować projekty, które przybliżą nas do założeń uwzględnionych w misji. Jednym z pierwszych jest projekt pod tytułem „Zatrzymane w kadrze” o którym wkrótce napiszemy szczegółowo. Jesteśmy w trakcie fazy przygotowań. Pomysł uzyskał akceptację Narodowego Centrum Kultury i uzyskał maksymalną kwotę dofinansowania przewidzianą regulaminem.

Dziecięco – młodzieżowa orkiestra dęta

Orkiestra dęta to nie tylko marsze górnicze. Jeśli chcesz się o tym przekonać to zapraszamy do nas. Szukamy zdolnych i pracowitych ludzi, którzy chcą nauczyć się grać na profesjonalych instrumentach, posmakować sukcesów muzycznych a być może przekonać się na własnej skórze, że muzyka jest ich sposobem na życie.

Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta prowadzi nabór wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. To, czy oprócz chęci wystarczy umiejętności oceni kapelmistrz i filharmonik w jednej osobie. Jeśli pomyślnie przejdziesz testy, czeka cię ciężka praca ale także wspaniała przygoda. Najlepsi mogą liczyć na muzyczne wyjazdy, profesjonalny sprzęt do nauki wypożyczany nieodpłatnie do domu. Satysfakcja jaką dają sukcesy przychodzące po rzetelnej pracy – gwarantowana. Wręczyca słynie z orkiestry i znają ją nie tylko polskie miasta. Nasi uczniowe występowali m.in. w Luksemburgu i Rastede. Z Niemiec przywieźli w 2010 roku naręcze medali, w tym także złoty zdobyty na imprezie w randze Mistrzostw Europy. Zapraszamy serdecznie do naszej muzycznej drużyny.
 

biblioteka img

Biblioteka w Truskolasach

biblioteka imgBiblioteka w Truskoalsach jest jedną z największych gminnych placówek obok centrali we Wręczycy Wielkiej. Kierownikiem jest p. Patrycja Soluch. Biblioteka posiada obszerne zbiory książek beletrystycznych, podręczników i lektur szkolnych, wydawnictw encyklopedycznych i pomocy naukowych. Dodatkowo dysponuje nowoczesnym sprzętem multimedialnym i biurowym otrzymanym w ramach udziału Biblioteki Gminnej z filiami w „Programie Rozwoju Bibliotek”.

biblioteka img

Biblioteka w Węglowicach

biblioteka imgBiblioteka w Węglowicach to placówka oświatowa, która wpisuje się w ponad 200-letnią tradycję szkolnictwa w tej małej wsi leżącej w gminie Wręczyca Wielka. Biblioteka posiada zbiory z których korzystają zarówno dzieci jak i dorośli. Książki można wypożyczać lub korzystać z nich na miejscu, w czytelni. Sukcesywnie poszerzane zbiory pozwalają każdemu znaleźć coś dla siebie. Biblioteka jest jedną z najważniejszych instytucji kulturalnych, blisko współpracującą z zespołem szkół w Węglowicach. Kierownikiem biblioteki jest pani Grażyna Chrząstek. W ramach Programu Rozwoju Bibliotek Węglowice otrzymały nowoczesny sprzęt biurowy, który służy mieszkańcom oraz rozszerza funkcjonalność placówki. To wspaniała szansa na to, by biblioteka była konkurencyjną w czasach supremacji obrazu nad słowem pisanym.

biblioteka img

Biblioteka Borowe

biblioteka imgMiejscową Filią Biblioteki Publicznej we Wręczycy Wielkiej kieruje p. Halina Fajer. Placówka służy zarówno młodszym jak i dorosłym czytelnikom, oferując m.in. książki beletrystyczne, poradniki, lektury szkolne. Na miejsciu można skorzystać bezpłatnie z komputera ,który ma dostęp do internetu , urządzenia ksero. Biblioteka została wyposażona w nowoczesny sprzęt dzięki udziałowi Biblioteki Gminnej w Programie Rozwoju Bibliotek.

biblioteka img

Biblioteka w Szarlejce

biblioteka imgHistoria biblioteki w Szarlejce jest nierozerwalnie związana z postacią Stefana Łukaszewicza, wybitnego pedagoga i społecznika, twórcy systemu nauczania na terenach należących do miasta Częstochowa jak i przyległych do niej gmin, w tym Wręczycy Wielkiej. Dzięki jego staraniom wieś Szarlejka mogła w połowie ubiegłego wieku pochwalić się dwiema placówkami oświatowymi: szkołą podstawową oraz szkołą zasadniczą przysposabiającą do zawodu rolnika. Ostatnią wolą umierającego Łukaszewicza było stworzenie w jego prywatnym domu biblioteki. Takie były początki tej placówki w Szarlejce. Dopiero po kilku latach przeniesiono ją do miejscowej remizy. Obecnie nowa skromna siedziba biblioteki została doposażona w nowoczesny sprzęt, dzięki udziałowi Biblioteki Gminnej we Wręczycy Wielkiej wraz ze swoimi oddziałami w Programie Rozwoju Bibliotek. Mała placówka cieszy od lat sympatią mieszkańców tej małej wsi. Korzystają z niej zarówno dzieci jak i dorośli, a zbiory biblioteczne są sukcesywnie powiększane. Biblioteką kieruję p. Małgorzata Kuc.

Rykala

Gminna Biblioteka Publiczna

Pierwszym etapem tworzenia biblioteki we Wręczycy Wielkiej była organizacja w 1947 roku punktu bibliotecznego, który 6 lat później przekształcono w bibliotekę. Pierwszą siedzibą był prywatny dom przy ulicy Mickiewicza. Biblioteka zajmowała pomieszczenie o powierzchni 14 m2

RykalaWyposażenie stanowiły cztery regały i dwa stoliki. Księgozbiór liczył 207 książek. Pierwszą bibliotekarką była pani Felicja Stęplewska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich. Rok później na stanowisku zastąpiła ją pani Teresa Kolanek, która do roku 1962 zgromadziła 2921 woluminów oraz zaczęła tworzyć katalog alfabetyczny i systematyczny. Od 1962 roku biblioteką kierowała pani Cecylia Mrzywołek, pracownik biblioteki powiatowej. W kolejnym roku stanowisko to przejęła pani Krystyna Puchała, aby rok później przekazać je pani Zdzisławie Duszyńskiej, która pracowała w Gminnej Bibliotece 19 lat, i powiększyła księgozbiór do ponad 10 000 woluminów. W 1983 roku stanowisko kierownika biblioteki objęła pani Danuta Pietrzak, a w 1985 pani Danuta Rykała, która pracuje w Bibliotece Gminnej do chwili obecnej. W 1992 roku zatrudnienie w bibliotece zostaje zwiększone o 1/2 etatu. Pracownikiem zostaje pani Ewa Ściubidło, która od roku 1996 pracuje na pełnym etacie. 

W roku 1964 bibliotekę przeniesiono do budynku agronomówki, gdzie uzyskała przestrzeń o powierzchni 18 m2. W następnych latach biblioteka została przeniesiona do remizy strażackiej przy ulicy Śląskiej, gdzie zyskała nieco lepsze warunki, bowiem budynek był murowany.

Ewa SciubidloMimo to pomieszczenie było zbyt małe i niefunkcjonalne. W 1974 roku bibliotekę przeniesiono po raz kolejny, tym razem do Urzędu Gminy gdzie uzyskała dwa pomieszczenia. Warunki pracy jak i przechowywania zbiorów książkowych uległy znaczącej poprawie. Od 2000 roku biblioteka ma swą siedzibę w budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Śląskiej. Na mocy Uchwały Rady Gminy zostaje włączona w struktury miejscowego ośrodka kultury, podlegając bezpośrednio dyrektorowi tej placówki. Po raz pierwszy siedziba biblioteki to miejsce spełniające wszelkie wymagania stawiane pomieszczeniom bibliotecznym. Czytelnicy zyskują łatwy i szybki dostęp do stale powiększającego się zbiorku książek. Obecnie księgozbiór biblioteki to ponad 15 000 woluminów. Księgozbiór jest ułożony alfabetycznie według nazwisk autorów, z podziałem na literaturę piękną, popularno-naukową i dziecięco-młodzieżową.

Gminna Biblioteka Publiczna we Wręczycy Wielkiej posiada 4 filie: w Borowem (kierownikiem jest pani Marta Spałek), Szarlejce (kierownikiem jest pani Małgorzata Kuc), Truskolasach (kierownikiem pani Patrycja Soluch) i Węglowicach (kierownikiem jest pani Grażyna Chrząstek). Biblioteki w gminie dysponują łącznie około 50 000 woluminów. 

Dodatkowo, biblioteka dysponuje nieodpłatnym dostępem do internetu, z którego od stycznia 2006 skorzystało ponad 1500 osób. Biblioteka Publiczna we Wręczycy Wielkiej jako jedna z pierwszych w regionie zgłosiła swój akces do Programu Rozwoju Bibliotek. Dzięki temu zyskała szybkie łącze internetowe oraz nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, który ma służyć naszej lokalnej społeczności. Program objął swoim działaniem także filie biblioteczne. Dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Billa i Melindy Gates każdy może zasiąść przed nowoczesnym komputerem działającym już pod systemem Windows 7. Biblioteka we Wręczycy Wielkiej jest w regionie biblioteką o statusie instytucji wiodącej jeśli chodzi o wdrażanie Programu, a jedną z 8 w całym województwie śląskim.

 

Program Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

Program jest zaplanowany na pięć lat – rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2013. Swoim zasięgiem obejmie ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach – ponad 3300 bibliotek. Biblioteka Publiczna we Wręczycy Wielkiej jako jedna z pierwszych w regionie zgłosiła swój akces do programu. W regionie jest biblioteką o statusie instytucji wiodącej jeśli chodzi o wdrażanie Programu, a jedną z 8 w całym województwie śląskim. Sprzęt, co ważne otrzymaliśmy jako pierwsi, i co warto podkreślić dzień wcześniej przed oficjalnym uruchomieniem Programu w Poznaniu.

Dostawy sprzętu informatycznego

Biblioteki uczestniczące w I rundzie programu otrzymały sprzęt informatyczny. Do naszej biblioteki dostarczono: komputery wraz z monitorami i oprogramowaniem Windows 7 i Office 2007 (przekazanym bezpłatnie przez firmę Microsoft) oraz oprogramowaniem antywirusowym i ogólnodostępnym oprogramowaniem użytkowym, urządzenia wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w jednym urządzeniu), drukarki A3, laptopa oraz projektor multimedialny. Wyposażeniem biblioteki wraz z filiami w sprzęt oraz jego instalacją zajęła się sprawnie firma Talex SA, oficjalny partner Programu Rozowju Bibliotek.  

Cykl szkoleń praktycznych

Składa się z trzech rodzajów szkoleń: warsztatu planowania rozwoju biblioteki, szkoleń informatycznych i szkoleń specjalistycznych. Pracownicy bibliotek ukończyli warsztat planowania rozwoju biblioteki. W całej Polsce wzięło w nim udział prawie 1800 osób. Podczas pięciu dwudniowych spotkań uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób zaplanować działania biblioteki tak, aby były ciekawe dla mieszkańców i zgodne z ich potrzebami, jak promować działalność swoich placówek, a także w jaki sposób pozyskiwać partnerów do współpracy. Bibliotekarze zakończyli też pracę nad trzyletnimi planami rozwoju bibliotek, które są rezultatami szkoleń.

Na wymienione w nich zadania biblioteki mogły pozyskać dofinansowanie do 5 tysięcy złotych, dzięki udziałowi w konkursie grantowym „Aktywna biblioteka”. Ponadto biblioteki, które opracowały swój plan rozwoju, mogły ubiegać się o skorzystanie ze specjalnych ofert, które przygotowały organizacje pozarządowe.