Wernisaż grupy „Pryzmat” (foto.)

8 listopada br. w Gminny Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej odbył się wernisaż Wystawy Poplenerowej Malarstwa Grupy „Pryzmat”.

Tegoroczna wystawa jest przede wszystkim owocem pleneru malarskiego grupy „Pryzmat”, który odbył się w lipcu tego roku w Busku Zdroju.  Uczestnictwo w plenerze to ważny element w rozwoju artystycznym każdego miłośnika malarstwa. Wystawa prezentuje prace 16 plastyków. Każdy z nich poprzez swoje indywidualne postrzeganie otaczającego nas świata, dzieli się swoją  wrażliwością i umiejętnością obserwacji natury. Tematyka prezentowanych prac jest bardzo różnorodna, obejmuje  architekturę, krajobraz przyrodniczy, czy martwą naturę. W Busku Zdroju powstało 28 obrazów,  głównie w technice oleju i akrylu.

 Prezentowane obrazy to nie tylko pokłosie pleneru, ale również artystycznych spotkań w pracowni. Wystawa jest okazją do podsumowania kolejnego roku działalności grupy „Pryzmat”. Efektem pracy plastyków są 52 prace malarskie. Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

Czytaj więcej

Jesienny Koncert (foto., video)

W minioną niedzielę sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury wypełniła się po brzegi publicznością. Zawdzięczamy to utalentowanym i młodym ludziom, którzy prezentowali swoje zdolności wokalne, taneczne i muzyczne podczas 21 edycji Jesiennego Koncertu dla Sympatyków Kultury i Śląska. W pierwszej części koncertu wystąpiły wszystkie grupy Mażoretek prowadzone przez instruktora Kamila Mastalerza, grupy taneczne, z którymi pracuje Paweł Maźniak, wokalistki szlifujące swój talent z Dorotą Janik oraz podopieczni Damiana Knopa czyli grupa Break – Dance.

Czytaj więcej

Odwiedziny w Bibliotece klas IV, V i VI (foto.)

Co czytać? –Wszystko. Jeżeli się pragnie wyciągać pożytek z czytania,

wyciąga się go z każdego czytania.

Bo czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości

przy pomocy cudzych słów.

Jarosław Iwaszkiewicz

Korzystając z pięknej jesiennej pogody uczniowie Szkoły Podstawowej z Wręczycy Wielkiej, odwiedzili naszą Bibliotekę. W dniach od 7 do 16 października, odbyło się siedem lekcji  bibliotecznych, a zostały one przeprowadzone dla klas IV, V i VI.

Uczniowie zapoznali się z historią Biblioteki i jej regulaminem, poznali również bogaty księgozbiór. Celem lekcji bibliotecznych było dostarczenie informacji o zbiorach i  funkcjach biblioteki. Lekcje miały również formę zajęć praktycznych, uczniowie uczyli się korzystać z tradycyjnych źródeł informacji.Mogli przekonać się, żę chociaż na co dzień korzystamy z katalogu online, a internet traktujemy czasem jak jedyną skarbnicę wiedzy to encyklopedia, słownik czy poszukiwania w katalogu tradycyjnym – alfabetycznym i systematycznym, nadal mogą być potrzebne i ciekawe.

Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki.

Joanne Kathleen Rowling „Harry Potter i Komnata Tajemnic”

 

Czytaj więcej

Spotkanie autorskie z dr. Tomaszem Jelonkiem (foto.)

17 października 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej zorganizował spotkanie autorskie z dr. Tomaszem Jelonkiem, który pochodzi z naszego regionu, a dokładnie – z Truskolas, i jest autorem kilkunastu opracowań na temat języka i kultury gminy Wręczyca Wielka. Dr Jelonek mieszka na co dzień w Krakowie, gdzie do niedawna pracował w Instytucie Języka Polskiego PAN, a obecnie wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas spotkania poprowadzonego przez red. Zdzisława Maklesa z Polskiego Radia Katowice miała miejsce promocja dwóch najnowszych monografii wspomnianego autora: „Językowo-kulturowy obraz wsi i jej mieszkańców utrwalony w mikrotoponimach” oraz „Słownik mikrotoponimów gminy Wręczyca Wielka”. Prace te stanowią pokłosie kilkuletnich badań terenowych, które dr Jelonek w latach 2011-2017 prowadził na obszarze 26 wsi naszej gminy. Zarówno książka, jak i słownik traktują o tytułowych mikrotoponimach (nazwach terenowych), czyli określeniach np.: pól, łąk, lasów, duktów, ścieżek (np.: Osinki, Pasterniki, Pańskie, Podleśniańskie, Dzielnica, Koło Kapliczki), które funkcjonują w polszczyźnie mówionej mieszkańców gminy Wręczyca Wielka. Opracowanie pt. „Językowo-kulturowy obraz wsi i jej mieszkańców utrwalony w mikrotoponimach” zawiera m.in. opis najważniejszych cech języka mówionego naszej „małej ojczyzny” oraz szczegółową analizę wspomnianych nazw. „Słownik mikrotoponimów gminy Wręczyca Wielka” rejestruje z kolei wszystkie nazwy terenowe zgromadzone przez autora, a ponadto zawiera liczne wypowiedzi mieszkańców wszystkich miejscowości naszej gminy.

Czytaj więcej

Wspólna polsko-ukraińska podróż przez dzieje sztuki (foto., video)

„W terminie 1.09 – 10.09.2019r. w Ośrodku Edukacyjno-Wypoczynkowym w Brzozowie odbyło się spotkanie młodzieżowe pod tytułem: Wspólna polsko-ukraińska podróż przez dzieje sztuki. W wymianie wzięło udział 40 osób (z Polski: 18 uczestników + 2 opiekunów, z Ukrainy: 18 uczestników + 2 opiekunów).
Głównym celem projektu było pogłębienie wiedzy z historii sztuki poprzez różne formy artystyczne ilustrowane wybranymi przykładami oraz własną działalność twórczą młodych ludzi.
Cele szczegółowe:
– rozwijanie umiejętności artystycznych i zainteresowań młodych ludzi,
– zwiększenie zainteresowania sztuką i estetyką,
– zwiększenie wrażliwości kulturalnej,
– rozwijanie twórczych, aktywnych postaw wśród uczestników,
– integracja młodzieży polskiej i ukraińskiej.
Projekt był oparty na idei edukacji pozaformalnej – młodzież uczyła się od siebie i decydowała o zawartości merytorycznej i formalnej zajęć. Wsparcie w realizacji warsztatów zapewniali specjaliści z poszczególnych dziedzin, którzy dzielili się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem pozostając w roli mistrzów, a nie nauczycieli.
Młodzież przygotowała i realizowała program zajęć integracyjnych, sportowych opartych na zdobywaniu wiedzy o różnych epokach i kierunkach w sztuce.
Podczas realizacji projektu przeprowadzono działania z następujących zagadnień: Starożytny Egipt i jego sztuka, Hieroglify, Starożytny Rzym, Tworzenie mozaik, Starożytna Grecja, Stroje greckie, Bizancjum, Tempera żółtkowa, Konstantynopol, Długa Noc Średniowiecza, Pieśni liturgiczne i obrzędowe, Renesans i Barok, Tańce dworskie, Klasycyzm i Romantyzm, Figuratywizm, Techniki i trendy artystyczne epoki oraz warsztaty z pigmentami.
Dodatkowo w zakres zajęć integracyjnych wchodziły takie działania jak: poznawanie języka sąsiada, ognisko integracyjne, giełda pomysłów, zajęcia międzykulturowe, bal kostiumowy, olimpiada oraz konkurs z nagrodami – pantomima.
Młodzież osiągnęła pełen sukces podczas realizacji projektu, ponieważ zrealizowała wszystkie zakładane cele. Młodzi ludzie nabyli oraz znacząco poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu szeroko pojętej historii sztuki. Podczas pracy ze sztuką młodzież polska i ukraińska zacieśniła więzy przyjaźni, a tym samym pokazała, że jest to droga do porozumienia międzyludzkiego bez względu na nacje, kulturę, religię, czy też politykę.