Warsztaty (foto.)

Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zorganizował w dniach 17-25.07.2022 r., warsztaty dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie. Zadanie realizowane było w Ośrodku Wczasowym „Sorrento” w miejscowości Marianówka w gminie Bystrzyca Kłodzka.

Warsztaty w ramach profilaktyki uniwersalnej promowały alternatywne formy spędzania czasu wolnego, abstynencji i zdrowego stylu życia. Eliminowały i redukowały wpływ znaczących czynników ryzyka używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych. Poprzez organizowanie zajęć rozwijających pasje uczestników, spotkań, dyskusji, działań integrujących i budujących grupę, wyjazdów studyjnych oraz zajęć outdoorowych wzmacniane były czynniki chroniące.

Działania warsztatowe jednocześnie rozwijały zdolności artystyczne dzieci i młodzieży w tym taneczne, muzyczne, plastyczne i sportowe. Uczestnicy mogli zwiększyć świadomość skutków nadmiernego spożycia alkoholu, narkotyków i negatywnego wpływu nadużywania środków odurzających, komputera, Internetu, telefonów czy tabletów. Podczas warsztatów uczestnicy doskonalili już znane umiejętności i uczyli się nowych, rozwijali talent i zainteresowania, poszerzali horyzonty myślowe, tym samym zapobiegając uzależnieniom.

Twórcze spędzenie okresu wakacyjnego, obejmowało innowacyjną w formie i treści profilaktykę oraz rozwój dzieci i młodzieży, eliminowało i redukowało wpływ używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych oraz minimalizowało ryzyko negatywnego oddziaływania mediów, oraz nadużywania technologii elektronicznych.

Podczas wyjazdu odbywał się m .in, Konkurs plastyczny „Wybieram marzenia , nie uzależnienia” , Zawody sportowe pod hasłem: „Razem możemy więcej”. Dzieci były czynnymi uczestnikami pogadanek na temat: „Używki wśród dzieci i młodzieży” czy „Zagrożenia w sieci”. Wieczorami odbywały się spotkania integracyjne ze śpiewem, tańcem i muzyką pod hasłem „Śpiew, taniec i muzyka to najlepsza profilaktyka”. Ważnym elementem warsztatów były wizyty studyjne celem poznania regionu Kotliny Kłodzkiej, atrakcji, zabytków i ciekawych miejsc. Odwiedziliśmy m.in. „Szlak ginących zawodów”, Labirynt w „Błędnych skałach”, „Minieuroland”, „Muzeum Papiernictwa” i Dworek Chopina w Dusznikach Zdroju, Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim oraz „Ogród Bajek” w Międzygórzu. Wizyty były aktywnym sposobem na poznawanie i zdobywanie wiedzy.

Warsztaty artystyczne zakończyły się wspólnym pokazem pod hasłem „Mam talent”, połączonym z integracją przy ognisku.