XXXI Gminny Konkurs Recytatorski (foto.)

20 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej odbył się XXXI Gminny Konkurs Recytatorski. Na scenie zaprezentowało się 85 uczestników w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Cele konkursu było rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania sztuką mówienia scenicznego, kształtowanie umiejętności operowania walorami estetycznymi języka, rytmem, intonacją i dykcją, pielęgnowanie kultury języka i zamiłowania do literatury pięknej, umożliwienie konfrontacji i wymiany doświadczeń uczestnikom i ich opiekunom.