Konfrontacje teatralne – przesłuchania (foto.)

Przesłuchania dzień 1

Przesłuchania dzień 2