Warsztaty w Nowym Łupkowie (foto.)


W ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2021 realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury, członkowie Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Mażoretek z Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej oraz młodzież działająca przy Orkiestrze Dętej „Suvenir” współpracująca z organizacją „Toloka” w Kijowie uczestniczyła w warsztatach młodzieżowych orkiestr dętych i mażoretek. Program warsztatów zrealizowano w Nowym Łupkowie w terminie 16 – 23 sierpień 2021. W zadaniu uczestniczyło 31 młodych muzyków – artystów z Polski wraz z 4 opiekunami oraz 31 uczestników z Ukrainy, również z 4 opiekunami. W trakcie warsztatów, młodzieży towarzyszył również tłumacz.
Projekt miał na celu stworzenie niezbędnych warunków i pomoc młodym artystom orkiestr dętych z Polski i Ukrainy w rozwijaniu umiejętności i zdobywaniu doświadczenia muzycznego, a także w poszerzeniu kompetencji językowych oraz budowaniu przyjaznych stosunków międzynarodowych. Wymiana była ukierunkowana na rozwój zdolności artystycznych, zdobywanie nowych doświadczeń i budowanie dobrych stosunków pomiędzy narodami.

Zwieńczeniem całej wymiany był koncert finałowy dla lokalnej społeczności oraz zaproszonych gości, który został przygotowany podczas warsztatów przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli.