Badania ankietowe

Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że w dniach od 12 lipca do 30 września 2021 roku na terenie Gminy Wręczyca Wielka są przeprowadzane badania ankietowe związane z opracowaniem dwóch dokumentów pn: „Diagnoza społeczna – współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym” oraz „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022 – 2028”

Badania ankietowe, realizowane przez Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS Polska z siedzibą ul. 3 Maja 111a, 32-400 Myślenice, metodą tradycyjną i internetową zostaną przeprowadzone wśród: osób dorosłych, uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Wręczyca Wielka, nauczycieli oraz sprzedawców napojów alkoholowych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne zostaną wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii i programów, mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie. Część badań będzie realizowana metodą internetową, dlatego też prosimy o wypełnienie kwestionariusza ankiety internetowej, która znajduje się w poniższym linku:

https://wreczycamieszkancy.webankieta.pl/