Sukces dzieci z koła plastycznego

Sukces podopiecznych instruktora Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej Cezarego Sowy w XVII Ogólnopolskim Konkursie – Wiosna Młodych Talentów – I Hajnowskie Biennale.
Prace Aleksandry Paczkowskiej i Nadii Dąbrowskiej zostały zakwalifikowane do wystawy