Zajęcia on-line dla mażoretek grupa średnia

Tym razem grupa średnia.

Zapraszamy do ćwiczeń.

Zapraszamy również na naszego facebooka, oraz do nagrywania ćwiczeń i przesłania do Nas np. przez facebooka.

ROZGRZEWKA

ĆWICZENIA