Finał Wręczyckie Jasełka 2020 (foto.)

10 stycznia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród w XVIII Ogólnopolskich Wręczyckich Jasełkach. Organizatorami byli Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej, Stowarzyszenie „PROM” na Rzecz Rozwoju, Wspierania Kultury, Sportu i Turystyki Gminy Wręczyca Wielka, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, Starostwo Powiatowe w Kłobucku i Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”. Na finałową galę komisja zaprosiła zespół Wesołe Nutki z Gminnego Przedszkola w Olsztynie, które zaprezentowały się w przedstawieniu pt. ,,Wigilijna noc” oraz Lenę Kołodziejczyk z przedszkola im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej, która zaśpiewała kolędę pt. ,,Był pastuszek bosy”. Zagrała również Dziecięca Orkiestra Dęta z Wręczycy Wielkiej pod batutą Stanisława Przygody. W tegorocznej edycji XVIII Wręczyckich Jasełek Tradycji bożonarodzeniowych budujących tożsamość zgłoszonych zostało 45 zespołów z Przedszkoli, Szkół, Domów Kultury i innych instytucji. Komisja w składzie Krystyna Koziołek – Reżyser teatralny, pedagog, Elżbieta Miszczyńska – Etnograf Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, Urszula Kotowicz–Inspektor w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej obejrzała 42 przedstawienia jasełkowe.

Komisja docenia duży wkład pracy wszystkich zespołów w przygotowanie przepięknych kostiumów i elementów dekoracji. W ciągu 3 dni na scenie wystąpiło około 1400 młodych aktorów. Celem konkursu było kultywowanie tradycji związanych z obrzędami i zwyczajami polskiego Bożego Narodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych tradycji świątecznych, prezentacja widowisk jasełkowych i innych form teatralnych związanych z misterium Świąt Bożego Narodzenia, konfrontacja dokonań artystycznych amatorskich zespołów teatralnych, rozwijanie uzdolnień teatralnych.   Organizatorzy dziękują opiekunom grup za ogromny wkład w pracę z dziećmi, która to owocuje wspaniałymi przedstawieniami dostarczającymi widzom wielu ciepłych i niezapomnianych wzruszeń.