Próby orkiestry do koncertu noworocznego

Poniżej przedstawiamy harmonogram prób. Wszystkie próby są obowiązkowe!!

18.12.2019 r.  19:00

21.12.2019 r. 9:00

23.12.2019 r. 19:00

28.12.2019 r. 9:00

30.12.2019 r.  19:00

4.01.2020 r.  9:00

6.01.2020 r. 19:00

8.01.2020 r.  19:00

11.01.2020 r.  9:00

13.01.2020 r. 19:00

15.01.2020 r. 18:00 z solistami

18.01.2020 r. 10:00 z solistami

19.01.2020 r. 13:00

19.01.2020 r. 17:00 KONCERT