Spotkanie z dr Juliuszem Sętowskim (foto.)

Spotkanie z dr Juliuszem Sętowskim – kierownikiem Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy. Wyróżniony nagrodą Karola Miarki i nagrodą Ministra Kultury i Sztuki. Wybitny znawca kultury i regionu

Wystawa przygotowana przez Panią Elżbietę Miszczyńską – etnograf Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie przy współpracy z Muzeum Częstochowskim (14 plansz)

Wstęp do wystawy przygotowany przez Panią Małgorzatę Szczęsna – kierownik Dział Historii Muzeum Częstochowskiego (prezentacja multimedialna)

Spotkanie dotyczy „Powstań Śląskich” 25.11.2019 (poniedziałek)  godz:11:00