Konfrontacje Teatralne 2019 (foto.)

24 listopada w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbył się Finał XVI Powiatowych Konfrontacji Teatralnych. Organizatorami imprezy byli Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie oraz Starostwem Powiatowym w Kłobucku. Konfrontacje są imprezą otwartą dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Średnich oraz grup teatralnych działających w placówkach oświatowo – wychowawczych, parafiach oraz placówkach kultury powiatu kłobuckiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było przygotowanie i zaprezentowanie sztuki teatralnej, a w przypadku przedszkoli – bajki. Występ nie mógł przekroczyć 30 minut. W ciągu dwóch dni przesłuchań na scenie wystąpiło 15 zespołów. Celem konkursu było m. in. rozbudzenie zainteresowań żywym słowem i teatrem, pokonywanie nieśmiałości, tremy, rozwijanie uzdolnień teatralnych oraz zacieranie barier, promowanie zajęć teatralnych jako formy spędzania wolnego czasu, doskonalenie umiejętności obserwacji, świadomego odbioru i oceny przedstawień scenicznych jak również pobudzenie postawy kreatywnej w procesie zdobywania umiejętności wyrażania myśli i uczuć.

Komisja w składzie Krystyna Koziołek – reżyser teatralnych i pedagog, Elżbieta Miszczyńska – Etnograf Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie oraz Urszula Kotowicz – Inspektor w Starostwie Powiatowym w Kłobucku , Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na finałowe spotkanie zaprosiła do prezentacji grupę Zajączków z Przedszkola im. Małego Księcia z Wręczycy Wielkiej, Słoneczka z klasy 3 b ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza z Wręczycy Wielkiej i Grupę Teatralną ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kulejach. Jury z przyjemnością i dumą stwierdziło: ,, poziom tegorocznych prezentacji potwierdza zasadność organizowania takich przeglądów. Z roku na rok  prezentowane spektakle są na coraz wyższym poziomie, zarówno w obszarze świadomości aktorskiej małych i większych wykonawców jak też w obszarach plastycznych i technicznych. Możliwość zaprezentowania efektów pracy zespołów na scenie, korzystanie z poza aktorskich narzędzi realizacyjnych, to ogromna frajda ale również poznanie i zdobywanie wielu nowych umiejętności oraz przeżywanie ogromu doznań estetycznych. To również bogata i wielopłaszczyznowa edukacja.

I dzień przesłuchań

II dzień przesłuchań

FINAŁ