Spotkanie autorskie z dr. Tomaszem Jelonkiem (foto.)

17 października 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej zorganizował spotkanie autorskie z dr. Tomaszem Jelonkiem, który pochodzi z naszego regionu, a dokładnie – z Truskolas, i jest autorem kilkunastu opracowań na temat języka i kultury gminy Wręczyca Wielka. Dr Jelonek mieszka na co dzień w Krakowie, gdzie do niedawna pracował w Instytucie Języka Polskiego PAN, a obecnie wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas spotkania poprowadzonego przez red. Zdzisława Maklesa z Polskiego Radia Katowice miała miejsce promocja dwóch najnowszych monografii wspomnianego autora: „Językowo-kulturowy obraz wsi i jej mieszkańców utrwalony w mikrotoponimach” oraz „Słownik mikrotoponimów gminy Wręczyca Wielka”. Prace te stanowią pokłosie kilkuletnich badań terenowych, które dr Jelonek w latach 2011-2017 prowadził na obszarze 26 wsi naszej gminy. Zarówno książka, jak i słownik traktują o tytułowych mikrotoponimach (nazwach terenowych), czyli określeniach np.: pól, łąk, lasów, duktów, ścieżek (np.: Osinki, Pasterniki, Pańskie, Podleśniańskie, Dzielnica, Koło Kapliczki), które funkcjonują w polszczyźnie mówionej mieszkańców gminy Wręczyca Wielka. Opracowanie pt. „Językowo-kulturowy obraz wsi i jej mieszkańców utrwalony w mikrotoponimach” zawiera m.in. opis najważniejszych cech języka mówionego naszej „małej ojczyzny” oraz szczegółową analizę wspomnianych nazw. „Słownik mikrotoponimów gminy Wręczyca Wielka” rejestruje z kolei wszystkie nazwy terenowe zgromadzone przez autora, a ponadto zawiera liczne wypowiedzi mieszkańców wszystkich miejscowości naszej gminy.

W trakcie godzinnego spotkania dr Jelonek przybliżył licznie zgromadzonym słuchaczom, wśród których znaleźli się m.in. Urszula Majer – dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, oraz Henryk Kiepura – starosta powiatu kłobuckiego, specyfikę prowadzenia badań terenowych oraz charakterystyczne cechy polszczyzny mówionej naszego regionu. Wieczór autorski spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, którzy ustawili się w długiej kolejce, aby poprosić znanego im od dziecka autora o autografy.