Wspólna polsko-ukraińska podróż przez dzieje sztuki (foto., video)

„W terminie 1.09 – 10.09.2019r. w Ośrodku Edukacyjno-Wypoczynkowym w Brzozowie odbyło się spotkanie młodzieżowe pod tytułem: Wspólna polsko-ukraińska podróż przez dzieje sztuki. W wymianie wzięło udział 40 osób (z Polski: 18 uczestników + 2 opiekunów, z Ukrainy: 18 uczestników + 2 opiekunów).
Głównym celem projektu było pogłębienie wiedzy z historii sztuki poprzez różne formy artystyczne ilustrowane wybranymi przykładami oraz własną działalność twórczą młodych ludzi.
Cele szczegółowe:
– rozwijanie umiejętności artystycznych i zainteresowań młodych ludzi,
– zwiększenie zainteresowania sztuką i estetyką,
– zwiększenie wrażliwości kulturalnej,
– rozwijanie twórczych, aktywnych postaw wśród uczestników,
– integracja młodzieży polskiej i ukraińskiej.
Projekt był oparty na idei edukacji pozaformalnej – młodzież uczyła się od siebie i decydowała o zawartości merytorycznej i formalnej zajęć. Wsparcie w realizacji warsztatów zapewniali specjaliści z poszczególnych dziedzin, którzy dzielili się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem pozostając w roli mistrzów, a nie nauczycieli.
Młodzież przygotowała i realizowała program zajęć integracyjnych, sportowych opartych na zdobywaniu wiedzy o różnych epokach i kierunkach w sztuce.
Podczas realizacji projektu przeprowadzono działania z następujących zagadnień: Starożytny Egipt i jego sztuka, Hieroglify, Starożytny Rzym, Tworzenie mozaik, Starożytna Grecja, Stroje greckie, Bizancjum, Tempera żółtkowa, Konstantynopol, Długa Noc Średniowiecza, Pieśni liturgiczne i obrzędowe, Renesans i Barok, Tańce dworskie, Klasycyzm i Romantyzm, Figuratywizm, Techniki i trendy artystyczne epoki oraz warsztaty z pigmentami.
Dodatkowo w zakres zajęć integracyjnych wchodziły takie działania jak: poznawanie języka sąsiada, ognisko integracyjne, giełda pomysłów, zajęcia międzykulturowe, bal kostiumowy, olimpiada oraz konkurs z nagrodami – pantomima.
Młodzież osiągnęła pełen sukces podczas realizacji projektu, ponieważ zrealizowała wszystkie zakładane cele. Młodzi ludzie nabyli oraz znacząco poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu szeroko pojętej historii sztuki. Podczas pracy ze sztuką młodzież polska i ukraińska zacieśniła więzy przyjaźni, a tym samym pokazała, że jest to droga do porozumienia międzyludzkiego bez względu na nacje, kulturę, religię, czy też politykę.

Ponadto młodzież zaobserwowała u siebie:
– wzrost kompetencji miękkich,
– wzrost znajomości języków obcych,
– wzrost otwartości na nacje i kultury – ukształtowanie się postaw otwartości i tolerancji,
– wzrost poziomu motywacji do samorealizacji, samooceny i do dalszego rozwoju wielopoziomowego,
– wzrost poziomu wiedzy dot. kultury krajów basenu Morza Śródziemnego,
– wzrost poziomu wrażliwości kulturowej,
– rozwinięcie się aktywnych i twórczych postaw wśród młodzieży,
– uznanie wartości pluralizmu w kulturze i w życiu społecznym,
– wzrost poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe.

Dzięki realizacji projektu zwiększył się potencjał organizacyjny instytucji, zostały nawiązane nowe kontakty międzynarodowe wśród partnerów, zwiększyły się kompetencje pracowników instytucji oraz zostały wypracowane najefektywniejsze metody pracy z młodzieżą.
Uczestnicy bardzo zaangażowali się w realizację projektu czego najlepszym efektem była plenerowa wystawa prac powstałych w czasie warsztatów, która odbyła się na zakończenie projektu.”
„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji
Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”