festiwal folklorystyczny 2019

XIV Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego -(foto.)

Festiwal Folklorystyczny Powiatu 15 września w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbył się XIV Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego, w którym wzięło udział 14 zespołów śpiewaczych, dwóch solistów oraz cztery zespoły ze scenką obrzędową. Organizatorami imprezy byli Stowarzyszenie PROM na rzecz rozwoju, wspierania kultury, sportu i turystyki , Starostwo Powiatowe w Kłobucku,  Gminy Wręczyca Wielka oraz Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej.

Występy zespołów oceniali Robert Garstka – etnograf Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, Elżbieta Miszczyńska – etnograf Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie oraz Stefania Biela – wice prezes zarządu Stowarzyszenia Pieśni i Tańca ,,Halka” w Lublińcu. Brali pod uwagę przede wszystkim zgodność pieśni i tańców ludowych z tradycją naszego regionu, prezentacja dialektu i słownictwa gwarowego swojej wsi i ogólny wyraz artystyczny. Festiwal miał na celu m. in. wzbudzenie zainteresowań i szacunku do zwyczajów ludowych, zachowanie, ochrona i promocja dialektów i gwar regionu kłobuckiego, pielęgnowanie tradycji śpiewaczych jak również ukazywanie piękna tkwiącego w tradycyjnej kulturze ludowej.