Warsztaty plastyczne w Nowym Łupkowie

W ramach Programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2019 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury Stowarzyszenie „PROM” na Rzecz Rozwoju i Wspierania Kultury Sportu i Turystyki Gminy Wręczyca Wielka zorganizowało międzynarodowe warsztaty plastyczne „Malowanie Świata”. W zadaniu udział wzięli 20 młodych artystów z miasta Kherson na Ukrainie oraz 20 z Polski będących uczestnikami koła plastycznego z Gminnego Ośrodka kultury we Wręczycy Wielkiej.

Podczas warsztatów młodzież rozwijała swoje zdolności artystyczne poprzez stymulowanie i kształtowanie aktywnej postawy twórczej. Ważnym elementem warsztatów były też prezentacje dotyczące swojego kraju, jego historii, kultury, zwyczajów oraz języka pomiędzy grupami. Ciekawie prowadzone zajęcia przez profesjonalistów zakończone zostały wystawą prac wykonanych w trakcie warsztatów. Były to między innymi: ornamenty, pejzaże, wycinanki(lampiony), portrety. Z uwagi na pobyt w ośrodku „Kimadło Wampira” uczestnicy wykonali w dowolnej technice portrety wampirów.

 

Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2019 – finansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury