Nowe opracowania na temat naszej gminy

Miło nam poinformować, że ukazały się kolejne opracowania na temat naszej gminy. Ich autorem jest pochodzący z Truskolas pracownik naukowy Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, dr Tomasz Jelonek. Prace pt. „Językowo-kulturowy obraz wsi i jej mieszkańców utrwalony w mikrotoponimach” oraz „Słownik mikrotoponimów gminy Wręczyca Wielka” stanowią pokłosie kilkuletnich badań terenowych, które dr Jelonek prowadził na obszarze naszej gminy. Zarówno książka, jak i słownik traktują o tytułowych mikrotoponimach (nazwach terenowych), czyli określeniach np.: pól, łąk, lasów, duktów, ścieżek (np.: Osinki, Pasterniki, Pańskie, Podleśniańskie, Dzielnica, Koło Kapliczki), które funkcjonują w polszczyźnie mówionej mieszkańców gminy Wręczyca Wielka. Opracowanie pt. „Językowo-kulturowy obraz wsi i jej mieszkańców utrwalony w mikrotoponimach” zawiera m.in. opis najważniejszych cech języka mówionego naszej „małej ojczyzny” oraz szczegółową analizę wspomnianych nazw. „Słownik mikrotoponimów gminy Wręczyca Wielka” rejestruje z kolei wszystkie nazwy terenowe zgromadzone przez autora, a ponadto zawiera liczne wypowiedzi mieszkańców 26 wsi naszej gminy.

W tym miejscu warto także przypomnieć, że dr Tomasz Jelonek jest autorem wydanej przez Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej monografii „Truskolasy. Dzieje wsi, jej tradycje oraz zabytki kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja”.  Ma on także w swoim dorobku książkę pt. „Na melanżu czadowa nutka – leksyka gimnazjalistów z początku XXI wieku”, w której analizuje słownictwo młodego pokolenia – m.in. z naszego regionu. Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej planuje spotkanie autorskie z dr. Tomaszem Jelonkiem. Szczegóły wkrótce.