Wodzenie niedźwiedzia

,,Wodzenie niedźwiedzia”, ,,Ostatkowe harcowanie” – różnych nazw używamy na naszym terenie. Tradycyjny zwyczaj kultywowany w naszej wsi. We wtorek kończący karnawał przed środą popielcową grupa mieszkańców przebiera się w stroje przygotowane wcześniej w Gminnym Ośrodku Kultury. I tak żniwa 2018 – gospodarz kosi zboże kosą, wymłóca cepami żeby słoma była prosta, następnie przygotowuje do tego żeby można ze słomy upleść warkocze. Słomę dzień wcześniej trzeba namoczyć (skropić wodą) i upleść tyle warkoczy żeby można obszyć cały strój niedźwiedzia. Słoma symbolizuje niedźwiedzia budzącego się po zimie ze swojej gawry a czasem ze stodoły. W grupie bywają przeważnie następujące postacie: niedźwiedź ubrany w słomę, ,,małpicka” – chłop przebrany za babę, strażak, żyd, policjant – trzyma niedźwiedzia na łańcuchu, gospodyni z koszykiem na dary zbierane od odwiedzanych gospodarzy, dziewczyna przebrana za wiosnę, muzykant – przeważnie akordeonista, oganiacz – człowiek z kijem oganiał grupę od psów we wsi, niedawno dołączyła cyganka aby przynosić dobrą wróżbę na cały rok.

Miłośnicy chłopskiego karnawału chodzili po domach i przypominali staropolskie obyczaje. Odwiedzili nawet urzędy gminy, urząd powiatu, szkoły przedszkola, żeby dzieci od najmłodszych lat wiedziały co to jest za tradycja. Odwiedzani nim się spostrzegli już z umazanymi sadzą twarzami na szczęście, bawili się wesoło z zapustnikami.