Warsztaty muzyczno – taneczne

Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta wraz z Mażoretkami wzięła udział w warsztatach muzyczno – tanecznych w Przysietnicy dofinansowanych ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko – Ukraińskiej Wymiany Młodzieży. Młodzi artyści pod okiem kapelmistrza Bartłomieja Pięty i choreografa Kamila Mastalerza szlifowali formę na nadchodzący sezon artystyczny. Oprócz ciężkiej pracy była możliwość wymiany doświadczeń z grupą z Ukrainy. Wymiana młodzieży była możliwością wzajemnej integracji, odkrywania wspólnych podobieństw i odmienności kulturowych, także rozwoju artystycznego opartego na zasadach współpracy, realizowanego w duchu zrozumienia i szacunku.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży”.