9 konfrontacje teatralne

Przesłuchania w XII Powiatowych Konfrontacjach Teatralnych za nami

9 konfrontacje teatralneZa nami przesłuchania konkursowe XII Powiatowych Konfrontacji Teatralnych. Odbyły się 17 i 18 listopada w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej. Uczestnicy startowali w czterech kategoriach: Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Grupy mieszane. Do konkursu łącznie zgłosiło się 29 zespołów. Zgromadzona widownia była świadkiem jak dużo serca oraz zaangażowania wkładały w występ dzieci podczas przedstawień. Barwne stroje, scenografia, odpowiednia muzyka dodawały szczególnego charakteru występom, które napewno podobały się zgromadzonej publiczności. Praca teatralna w przedszkolach, szkołach i świetlicach owocuje coraz wyższym poziomem artystycznym.

 

Jury XII Powiatowych Konfrontacji Teatralnych z radością stwierdza, że prezentowane na przeglądzie spektakle osiągają coraz wyższy poziom artystyczny. Zespoły umiejętnie korzystają z całego wachlarza środków artystycznych i technicznych. Powiało prawdziwym teatrem. Już nie tylko piękne scenografie i kostiumy zachwycają publiczność. Coraz bardziej świadoma gra, ciekawy i czytelny przekaz, kontakt aktorów, tworzenie planów, „gra” rekwizytów, spójność treści i wykonanie są udziałem niemal wszystkich zespołów. To nie wątpliwie skutek systematycznej pracy w placówkach oświatowych, udziału instruktorów prowadzonych zespoły w realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury warsztatach oraz rzetelnie w przygotowaniu konfrontacji przez GOK.

 

 Na prezentację laureatów, uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i rozdanie nagród zapraszamy w niedziele 22 listopada 2015 r. o godz. 15.00 do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej. Oczywiście wstęp wolny!