Ogłoszenie

Uwaga

Jutro tj. 02.09.2015 r. o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne mażoretek grupy starszej (Pani Marleny),

natomiast o 19:00 będzie próba orkiestry przed wyjazdem niedzielnym do Boronowa.

Obecność obowiązkowa.