mini ksiazka truskolasy

Kolejna publikacja online

mini ksiazka truskolasy

Tym razem zachęcamy do lektury książki pana Tomasza Jelonka pt. „Truskolasy. Dzieje wsi, jej tradycje oraz zabytki kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja”. Głównym celem opracowania było przedstawienie wybranych elementów wyposażenia barokowego kościoła pw. św. Mikołaja w Truskolasach. Prócz opisu kościoła monografia przedstawia także dzieje rodzinnej miejscowości autora. Książkę w wersji papierowej można oczywiście wypożyczyć w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz we wszystkich jej filiach. Ponadto zapraszamy do lektury pozostałych publikacji autora, które również są dostępne w naszych bibliotekach.

 

Tomasz Jelonek – absolwent polonistyki (UJ) oraz studiów podyplomowych z historii i wiedzy o społeczeństwie (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II). Laureat ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską. Obecnie doktoryzuje się na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Językowo-kulturowy obraz wsi utrwalony w mikrotoponimach (na przykładzie nazw terenowych gminy Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim)”. Autor dwóch monografii („Na melanżu czadowa nutka – leksyka gimnazjalistów z początku XXI wieku” (2012) i „Truskolasy. Dzieje wsi, jej tradycje oraz zabytki kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Truskolasach” (2013)) oraz kilku artykułów naukowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: języka i kultury wsi w perspektywie etnolingwistycznej, onomastyki, językowego savoir-vivre’u, zjawiska „mody językowej” oraz historii i kultury „małej ojczyzny”.

Szczegółowe informacje na temat autora oraz wykaz jego wszystkich publikacji znajdą Państwo na stronie: www.uj.edu.pl/web/klks/mgr-tomasz-jelonek .

>> Link do wersji online <<