logo UE max

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

logo UE max

Wykończenie Wnętrza Sali Widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury

we Wręczycy Wielkiej 

etap I

sala GOK

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

 

Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej to jedna z najważniejszych instytucji kultury w regionie. To ważny punkt na mapie nie tylko kulturalnej, ale także społecznej. To instytucja skupiająca wokół siebie zarówno utalentowane artystycznie dzieci i młodzież, jak i ludzi otwartych oraz życzliwych, współdziałających na rzecz stworzenia warunków sprzyjających kulturze i rozwojowi społecznemu.

Od ponad 35 lat Gminny Ośrodek Kultury wspiera na wielu polach działalność artystyczą i edukacyjną, w swych działaniach obejmując wszystkie grupy społeczne i wiekowe. Stawiając na współpracę wspiera ważne dla gminy istytucje jak Koło Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenie „Prom”. Jest inicjatorem projektów, które mają na celu ochronę dziedzictwa kulturowego regionu.

Ważnym momentem w działalności ośrodka jest realizacja projektu „Wykończenie wnętrza sali widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej ETAP I”, do którego przystąpiła Gmina Wręczyca Wielka. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania wykończenia sali widowiskowej to kwota opiewająca na sumę 719 954,99 zł.

Powstała w pełni profesjonalna część przeznaczona dla widowni, obliczona na blisko 300 miejsc. Wykończenie sali przebiegało także pod kątem nadania obiektowi wyśmienitej akustyki, co udało się uzyskać perfekcyjnie realizując założenia projektowe.

Dzięki realizacji projektu , Gmina Wręczyca Wielka i Gminny Ośrodek Kultury zyskały salę, która wyraźnie zwiększy ich potencjał i siłę nie tylko oddziaływania ale także kreowania tożsamości kulturowej. To szansa dla regionu i społeczności lokalnej na uczestnictwo w nowych inicjatywach społecznych i kulturalnych oraz nadania nowego wymiaru i jakości dotychczasowym działaniom i przedsięwzięciom kulturalnym, które dotychczas musiały odbywać się w surowych warunkach, często będąc uzależnione od kaprysów pogody.

Dbając o różnorodność oferty skierowanej szczególnie do młodszego pokolenia, Gminny Ośrodek Kultury prowadzi zajęcia plastyczne, muzyczne oraz urządza szereg konkursów, motywując dzieci i młodzież do realizacji swoich ambicji atystycznych. Szczególnie edukacja muzyczna stoi na wysokim poziomie, czego dowodem są osiągnięcia Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która zdobywa najwyższe laury w kraju i zagranicą.

Gminny Ośrodek Kultury to także organizator cyklicznych imprez takich jak „Przegląd artystyczny zespołów Gminnego Ośrodka Kultury”, „Jesienny Koncert dla Sympatyków Kultury” czy „Wręczyckie Jasełka” – ogólnopolski przegląd jasełek, pielęgnujący piękne polskie tradycje związane z obchodami świąt Bożego Narodzenia. Zrealizowana inwestycja, dzięki wsparciu funduszy unijnych, pozwoli na profesjonalne przygotowanie tychże imprez oraz zapewni komfort uczestnictwa występującym oraz widzom. Wchodząc w ten nowy jakościowo okres działalności wierzymy, że Gminny Ośrodek Kultury stanie się jeszcze bardziej atrakcyjną instytucją dla społeczności regionu, aktywizującą nowe grupy oraz zachęcającą do wykorzystywania w pomysłowy sposób pomocy unijnej.

 

Mamy głęboką nadzieję, że w najbliższym czasie uda się pozyskać środki z funduszy europejskich na Etap II projektu czyli wykończenia i wyposażenia sceny, co da zupełnie nowe możliwość w rozwijaniu kreatywności i pasji społeczeństwu gminy i całego regionu.