867519228d1d5325856fc61d710ded0e XL

Dom Kultury +

867519228d1d5325856fc61d710ded0e XL

 

DK plusGminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej w wyniku złożonego wniosku o udzielenie wsparcia w postaci nieodpłatnych szkoleń otrzymał kwalifikację do udziału w szkoleniach jako jeden z 52 ośrodków kultury z całej Polski.

Nasi pracownicy biorą udział w szkoleniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury z Warszawy. Szkolenia są zasadniczym krokiem do zmiany wizerunku i funkcjonowania lokalnych placówek kulturalnych. Celem organizowanych szkoleń jest podniesienie prestiżu domów kultury przez profesjonalne zarządzanie i prowadzenie efektywnej działalności kulturalnej opartej o diagnozę potrzeb kulturalnych środowiska a także stworzenie strategii rozwoju i funkcjonowania Ośrodków Kultury. Program Dom Kultury+ składa się z trzech priorytetów I priorytet – Szkolenia, II priorytet – Rozwój , III priorytet – Infrastruktura . Celem jest zainicjowanie szeroko rozumianej zmiany w funkcjonowaniu lokalnych, małych instytucji kultury polegające na współdziałaniu z domami kultury, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi w celu wykreowania nowoczesnego, mocno osadzonego w kontekście lokalnym i społecznym, centrum kultury. Efektem udziału naszego ośrodka jest wypracowanie misji, czyli planu działania na najbliższe lata, zawierajacego zdefiniowaną, zwerbalizowaną istotę naszego istnienia jako instytucji kultury oraz sprecyzowane cele i środki do ich osiągnięcia.

W ramach działań chcemy zrealizować projekty, które przybliżą nas do założeń uwzględnionych w misji. Jednym z pierwszych jest projekt pod tytułem „Zatrzymane w kadrze” o którym wkrótce napiszemy szczegółowo. Jesteśmy w trakcie fazy przygotowań. Pomysł uzyskał akceptację Narodowego Centrum Kultury i uzyskał maksymalną kwotę dofinansowania przewidzianą regulaminem.