Rykala

Gminna Biblioteka Publiczna

Pierwszym etapem tworzenia biblioteki we Wręczycy Wielkiej była organizacja w 1947 roku punktu bibliotecznego, który 6 lat później przekształcono w bibliotekę. Pierwszą siedzibą był prywatny dom przy ulicy Mickiewicza. Biblioteka zajmowała pomieszczenie o powierzchni 14 m2

RykalaWyposażenie stanowiły cztery regały i dwa stoliki. Księgozbiór liczył 207 książek. Pierwszą bibliotekarką była pani Felicja Stęplewska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich. Rok później na stanowisku zastąpiła ją pani Teresa Kolanek, która do roku 1962 zgromadziła 2921 woluminów oraz zaczęła tworzyć katalog alfabetyczny i systematyczny. Od 1962 roku biblioteką kierowała pani Cecylia Mrzywołek, pracownik biblioteki powiatowej. W kolejnym roku stanowisko to przejęła pani Krystyna Puchała, aby rok później przekazać je pani Zdzisławie Duszyńskiej, która pracowała w Gminnej Bibliotece 19 lat, i powiększyła księgozbiór do ponad 10 000 woluminów. W 1983 roku stanowisko kierownika biblioteki objęła pani Danuta Pietrzak, a w 1985 pani Danuta Rykała, która pracuje w Bibliotece Gminnej do chwili obecnej. W 1992 roku zatrudnienie w bibliotece zostaje zwiększone o 1/2 etatu. Pracownikiem zostaje pani Ewa Ściubidło, która od roku 1996 pracuje na pełnym etacie. 

W roku 1964 bibliotekę przeniesiono do budynku agronomówki, gdzie uzyskała przestrzeń o powierzchni 18 m2. W następnych latach biblioteka została przeniesiona do remizy strażackiej przy ulicy Śląskiej, gdzie zyskała nieco lepsze warunki, bowiem budynek był murowany.

Ewa SciubidloMimo to pomieszczenie było zbyt małe i niefunkcjonalne. W 1974 roku bibliotekę przeniesiono po raz kolejny, tym razem do Urzędu Gminy gdzie uzyskała dwa pomieszczenia. Warunki pracy jak i przechowywania zbiorów książkowych uległy znaczącej poprawie. Od 2000 roku biblioteka ma swą siedzibę w budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Śląskiej. Na mocy Uchwały Rady Gminy zostaje włączona w struktury miejscowego ośrodka kultury, podlegając bezpośrednio dyrektorowi tej placówki. Po raz pierwszy siedziba biblioteki to miejsce spełniające wszelkie wymagania stawiane pomieszczeniom bibliotecznym. Czytelnicy zyskują łatwy i szybki dostęp do stale powiększającego się zbiorku książek. Obecnie księgozbiór biblioteki to ponad 15 000 woluminów. Księgozbiór jest ułożony alfabetycznie według nazwisk autorów, z podziałem na literaturę piękną, popularno-naukową i dziecięco-młodzieżową.

Gminna Biblioteka Publiczna we Wręczycy Wielkiej posiada 4 filie: w Borowem (kierownikiem jest pani Marta Spałek), Szarlejce (kierownikiem jest pani Małgorzata Kuc), Truskolasach (kierownikiem pani Patrycja Soluch) i Węglowicach (kierownikiem jest pani Grażyna Chrząstek). Biblioteki w gminie dysponują łącznie około 50 000 woluminów. 

Dodatkowo, biblioteka dysponuje nieodpłatnym dostępem do internetu, z którego od stycznia 2006 skorzystało ponad 1500 osób. Biblioteka Publiczna we Wręczycy Wielkiej jako jedna z pierwszych w regionie zgłosiła swój akces do Programu Rozwoju Bibliotek. Dzięki temu zyskała szybkie łącze internetowe oraz nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, który ma służyć naszej lokalnej społeczności. Program objął swoim działaniem także filie biblioteczne. Dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Billa i Melindy Gates każdy może zasiąść przed nowoczesnym komputerem działającym już pod systemem Windows 7. Biblioteka we Wręczycy Wielkiej jest w regionie biblioteką o statusie instytucji wiodącej jeśli chodzi o wdrażanie Programu, a jedną z 8 w całym województwie śląskim.