Program Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

Program jest zaplanowany na pięć lat – rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2013. Swoim zasięgiem obejmie ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach – ponad 3300 bibliotek. Biblioteka Publiczna we Wręczycy Wielkiej jako jedna z pierwszych w regionie zgłosiła swój akces do programu. W regionie jest biblioteką o statusie instytucji wiodącej jeśli chodzi o wdrażanie Programu, a jedną z 8 w całym województwie śląskim. Sprzęt, co ważne otrzymaliśmy jako pierwsi, i co warto podkreślić dzień wcześniej przed oficjalnym uruchomieniem Programu w Poznaniu.

Dostawy sprzętu informatycznego

Biblioteki uczestniczące w I rundzie programu otrzymały sprzęt informatyczny. Do naszej biblioteki dostarczono: komputery wraz z monitorami i oprogramowaniem Windows 7 i Office 2007 (przekazanym bezpłatnie przez firmę Microsoft) oraz oprogramowaniem antywirusowym i ogólnodostępnym oprogramowaniem użytkowym, urządzenia wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w jednym urządzeniu), drukarki A3, laptopa oraz projektor multimedialny. Wyposażeniem biblioteki wraz z filiami w sprzęt oraz jego instalacją zajęła się sprawnie firma Talex SA, oficjalny partner Programu Rozowju Bibliotek.  

Cykl szkoleń praktycznych

Składa się z trzech rodzajów szkoleń: warsztatu planowania rozwoju biblioteki, szkoleń informatycznych i szkoleń specjalistycznych. Pracownicy bibliotek ukończyli warsztat planowania rozwoju biblioteki. W całej Polsce wzięło w nim udział prawie 1800 osób. Podczas pięciu dwudniowych spotkań uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób zaplanować działania biblioteki tak, aby były ciekawe dla mieszkańców i zgodne z ich potrzebami, jak promować działalność swoich placówek, a także w jaki sposób pozyskiwać partnerów do współpracy. Bibliotekarze zakończyli też pracę nad trzyletnimi planami rozwoju bibliotek, które są rezultatami szkoleń.

Na wymienione w nich zadania biblioteki mogły pozyskać dofinansowanie do 5 tysięcy złotych, dzięki udziałowi w konkursie grantowym „Aktywna biblioteka”. Ponadto biblioteki, które opracowały swój plan rozwoju, mogły ubiegać się o skorzystanie ze specjalnych ofert, które przygotowały organizacje pozarządowe.