Zielona Polana – warsztaty (foto.)

Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zorganizował w terminie 8-17 lipiec 2021 r. warsztaty dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie. Zadanie realizowane było w Ośrodku Wypoczynkowym „Zielona Polana” gmina Dubiecko w województwie Podkarpackim. Działania warsztatowe rozwijające pasje uczestników w dziedzinie tańca, muzyki, śpiewu i plastyki są doskonałą formą alternatywnego spędzania czasu wolnego. Twórcze spędzenie okresu wakacyjnego prócz zajęć artystycznych zawierało program profilaktyki uzależnień, ucząc odpowiedzialnych zachowań. W pierwszym dniu warsztatów gościliśmy Kuratorium Oświaty z Przemyśla z wykładem na temat uzależnień.  Prelekcja dotycząca alternatywnych wyrobów tytoniowych była początkiem dyskusji na temat środków odurzających i doskonałą formą eliminowania niepożądanych zjawisk. Dzieci i młodzież rozwijali możliwości artystyczne, kreatywnie uczestniczyli w realizowanych zajęciach, eliminowali negatywne zjawiska społeczne oraz promowali zdrowy styl życia. Warsztaty sprzyjają integracji grupy, rozładowują napięcie psychiczne oraz kierują nagromadzoną energię w stronę aktywizacji kulturalno – artystycznej i aktywności fizycznej. W warsztatach uczestniczyło 40 kreatywnych i zaangażowanych w działania kulturowe uczestników, pragnących rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności.

Czytaj więcej

Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Złochowicach (foto.)

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w Złochowicach.

Powiatowy Dzień Strażaka w Kalei

Sukces dzieci z koła plastycznego

Sukces podopiecznych instruktora Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej Cezarego Sowy w XVII Ogólnopolskim Konkursie – Wiosna Młodych Talentów – I Hajnowskie Biennale.
Prace Aleksandry Paczkowskiej i Nadii Dąbrowskiej zostały zakwalifikowane do wystawy