Biblioteka w Szarlejce

biblioteka imgHistoria biblioteki w Szarlejce jest nierozerwalnie związana z postacią Stefana Łukaszewicza, wybitnego pedagoga i społecznika, twórcy systemu nauczania na terenach należących do miasta Częstochowa jak i przyległych do niej gmin, w tym Wręczycy Wielkiej. Dzięki jego staraniom wieś Szarlejka mogła w połowie ubiegłego wieku pochwalić się dwiema placówkami oświatowymi: szkołą podstawową oraz szkołą zasadniczą przysposabiającą do zawodu rolnika. Ostatnią wolą umierającego Łukaszewicza było stworzenie w jego prywatnym domu biblioteki. Takie były początki tej placówki w Szarlejce. Dopiero po kilku latach przeniesiono ją do miejscowej remizy. Obecnie nowa skromna siedziba biblioteki została doposażona w nowoczesny sprzęt, dzięki udziałowi Biblioteki Gminnej we Wręczycy Wielkiej wraz ze swoimi oddziałami w Programie Rozwoju Bibliotek. Mała placówka cieszy od lat sympatią mieszkańców tej małej wsi. Korzystają z niej zarówno dzieci jak i dorośli, a zbiory biblioteczne są sukcesywnie powiększane. Biblioteką kieruję p. Małgorzata Kuc.

Godziny otwarcia biblioteki filia Szarlejka

zegarek

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek:

12.30 - 18.30

Czwartek

09.00 - 15.00

Komputery dla Bibliotek 2016

komputery dla bibliotek2 www